Vaasan keskussairaala, laboratorio-ohjekirja

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

B -Statiinien aiheuttama myopatia, SLCO1B1-geenin c.512TC variaation DNA-tutk (6344 B -SLCO1B1 )

Tarkistettu

1.1.2015

Tekopaikka

HUSLAB/Molekyyligenetiikan laboratorio/ p. (09) 471 74339 tai (09) 471 75905.

Lähete

HUSLAB Genetiikan tutkimukset -lähete.

Indikaatiot

Statiinihoidon aiheuttaman lihashaittavaikutuksen riskin ennakointi ja tutkiminen. N Engl J Med. 2008 Aug 21;359(8):789-99.

Menetelmä

Monistetun DNAn minisekvensointi.

Tulos valmiina

Kahden viikon kuluessa.

Näyteastia

6 ml (1 ml) EDTA-putki (liila korkki).

Näyte (minimi)

6 ml (0.5 ml) EDTA-verta.

Näytteen säilytys

Jääkaapissa max. 3 vrk.

Näytteen lähetys

Ma - pe huoneenlämmössä postin pikapakettina.

Viitearvot

Lausunto.

Tulkinta

OATP1B1-välitteinen maksasoluun sisäänkuljetus on todennäköisesti jonkin verran heikentynyt TC-genotyypin omaavilla ja voimakkaasti heikentynyt CC-genotyypin omaavilla. CC-genotyypin omaavilla henkilöillä simvastatiinin sekä mahdollisesti useimpien muidenkin statiinien aiheuttaman myopatian riski on huomattavasti lisääntynyt, erityisesti käytettäessä statiinia suurella annoksella. Myopatian riskiä arvioitaessa on huomioitava myös muut myopatialle altistavat tekijät kuten muu samanaikainen lääkitys, hyvin korkea ikä, monien sairauksien yhtäaikainen esiintyminen, leikkaukset ja hypotyreoosi.

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529

Muutokset

*1.1.2015 Tutkimusnumero ja nimi muuttunut, aikaisemmin 8667 B -SLCO1B1.