Vaasa, laboratorio-ohjekirja

U -Bakteeri, seulonta (8005 U -BaktSeu )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

28.12.2021

Tekopaikka

Fimlab Laboratoriot Oy, Vaasa/Eritelaboratorio p. (06) 2132526.

Indikaatiot

Virtsatieinfektio tai sen epäily. Erityisryhmille (urologiset potilaat, munuaispotilaat, tehohoitopotilaat ja syvässä neutropeniassa olevat potilaat) pyydettävä erikoisviljely 1787 U -BaktEVi. Virtsaviljelysuosituksen mukaan avohoidon naispotilaista, joilla on akuutit alempien virtsateiden infektion oireet ja potilaalla ei ole perussairautta, johon liittyy riskitekijöitä, ei tarvitse ottaa virtsaviljelyä, vaan hoito voidaan aloittaa oireiden perusteella.

Virtsan bakteeriseulonta tulisi kuitenkin tilata aina seuraavilta potilasryhmiltä:

  1. Naispotilaat, joilla on huono vaste lääkehoidolle tai uusiutuva virtsatieinfektio (alle viikko infektiosta)
  2. Lapsipotilaat
  3. Miespotilaat
  4. Raskaana olevat naiset, joilla epäillään virtsatieinfektiosta tai oireetontakin bakteriuriaa
  5. Ylempien virtsateiden infektioepäily
  6. Potilaat, joilla on komplisoitu tauti (esim. virtsatieanomalia)
  7. Potilaat, joilla on heikentynyt infektiopuolustus (diabeetikko, säde- tai sytostaattihoito)
  8. Sairaalapotilaat tai sairaalasta kotiutetut

Esivalmistelut

HUOM! Tutkimukset 8005 U-BaktSeu, 1881 U-KemSeul ja 1940 U-Solut voidaan tehdä samasta putkesta.

Menetelmä

Virtaussytometriaan perustuva seulonta.

Tekotiheys

Päivittäin (ma - su).

Tulos valmiina

Negatiivinen tulos on käytettävissä näytteenottopäivänä, jatkoviljelyn tulos 2 - 3 päivän kuluttua.

Näyteastia

10 ml säilöntäaineellinen vakuumiputki (BD Vacutainer CS 364955) (tai pienille lapsille 4 ml säilöntäaineellinen putki (BD Vacutainer CS 364958, vihreä korkki).

PutkimalliTarrateksti

Solut KemS

BaktS

Näytteenotto

Näytteenä voi olla puhtaasti laskettu keskivirtsanäyte (PLV), kertakatetrivirtsanäyte tai kestokatetrivirtsanäyte. Virtsan pitäisi olla ollut rakossa vähintään 4 h ennen näytteenottoa. Kirjaa rakkoinkubaatioaika ja näytteenottotapa lähetteeseen. Näytteet, joissa rakkoinkubaatioaika on ollut hyvin lyhyt, voidaan viljellä herkemmällä menetelmällä.

Puhtaasti laskettu keskivirtsanäyte: Alapesu suoritetaan ohjeen mukaan (potilasta on opastettava ja näytettävä kuva). Näytteeksi otetaan keskisuihkuvirtsaa.

Katetrinäytteet: Kertakatetrinäytteessä lasketaan ensin hieman virtsaa ja sen jälkeen otetaan näyte. Kestokatetrinäyte otetaan seuraavasti: Katetri suljetaan 4 tunniksi pihdeillä(jos mahdollista), katetrin varsi puhdistetaan ja punktoidaan puhdistettu näytteenottokohta neulalla, jossa on ruisku. Avataan katetrin virtaus ja otetaan virtsanäytepurkkiin ruiskulla riittävä määrä näytettä (noin 20 ml). Jos kestokatetria ei voi punktoida, näyte voidaan ottaa vain katetrinvaihdon yhteydessä. Kestokatetrien tiedetään kolonisoituvan säännönmukaisesti, joten kestokatetrista laskemalla otettu näyte ei välttämättä kerro rakkotilanteesta ja infektiosta.

On tärkeää, että näyte siirretään virtsanäyteputkiin mahdollisimman nopeasti virtsaamisen jälkeen (30 min kuluessa).

Näyte (minimi)

10 ml virtsaa. Säilöntäaineputki on aina täytettävä putkeen merkittyyn minimiviivaan.

Niukat näytteet.

Rakkopunktionäytteet ja lasten pussi- ja keräystyynynäytteet eivät sovellu seulontaan, näistä on tilattava erikoisviljely 1787 U -BaktEVi.

Näytteen säilytys

Säilöntäaineelliset putket säilyvät vuorokauden huoneenlämmössä (8h jos tilattu myös U -KemSeul). Säilöntäaineettomat putket on säilytettävä +5 °C:ssa ja toimitettava välittömästi laboratorioon (B3-laboratorion kylmätiskiin).

Aluenäytteenotto

Aluekuljetuksessa lähetetään vain säilöntäaineellisia putkia.

Viitearvot

Negatiivinen.

Tulkinta

Seulontatulos ilmoitetaan muodossa "NEGAT" tai "Viljelyyn". Näytteet menevät jatkoviljelyyn, jos jokin seuraavista rajoista ylittyy:

Potilasryhmä Leukosyytit (·106/l) Bakteerit (·106/l)
Lapset 17 20
Naiset ≥16 v 17 560
Miehet 27 80

Yhteyshenkilöt

Ylilääkäri Suvi-Sirkku Kaukoranta p. 041 730 3918 ja sairaalamikrobiologi Roosa Jämsén 041 730 3503

Muutokset

*19.1.2015 Uusi tutkimus. Korvaa tutkimuksen 1155 U -BaktVi.
*30.9.2021 Seulontatutkimus myös miehille ja lapsille.
*3.1.2022 Näyteastiamuutos