Vaasa, laboratorio-ohjekirja

B -HLA-diabetes tyyppi 1, DNA-tutkimus (8015 B -HLAIDDM )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

19.3.2021

Tekopaikka

SPR Veripalvelu/näyteinfo pyh. 029 3001414 tai kudossopeutuvuustutkimukset puh. 029 300 1796.

Lähete

Kudossopeutuvuustutkimukset HLA/Tautiassosiaatio/Farmakogenetiikka (fi, sv).

Yleistä

Tutkimalla HLA-DQB1-geenin alleelleja voidaan arvioida henkilön alttiutta sairastua tyypin 1 diabetekseen. Taudille altistavia tekijöitä ovat (DQB1*0302 ja 0201) ja suojaavia tekijöitä (DQB1*0602, 0603 ja 0301). Näiden tekijöiden perusteella voidaan esittää arvio potilaan perinnöllisestä sairastumisalttiudesta.

Menetelmä

SSP-PCR.

Tulos valmiina

Kahden viikon kuluessa.

Näyteastia

6 ml EDTA-putki (lila korkki.

Näyte (minimi)

6 ml EDTA-verta.

Näytteen säilytys

Huoneenlämmössä.

Näytteen lähetys

Ma - to huoneenlämmössä.

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529

Muutokset

*19.3.2021 Näyteastiaksi EDTA-putki