Vaasan keskussairaala, laboratorio-ohjekirja

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

U -Sitraatti (8039 U -Sitraat )

Tarkistettu

13.3.2015

Tekopaikka

Karolinska Universitetslaboratoriet, CMMS C2 71, Centrum för Medfödda Metabola Sjukdomar,Solna, Sverige.

Lähete

Karolinska Universitetslaboratoriet, CMMS - Metabolutredning.

Indikaatiot

Munuaiskivien muodostumisen selvittely. Matala sitraattipitoisuus lisää kalsiumin saostumista.

Menetelmä

Entsymaattinen päätepistemittaus.

Tulos valmiina

Kuukauden kuluessa.

Näyteastia

10 ml muoviputki.

Näyte (minimi)

10 ml (2 ml) (aamu)virtsaa.

Ohje laboratoriolle

Pakastus välittömästi.

Näytteen säilytys

-20 °C.

Näytteen lähetys

Pakastelähetys (ma - ke), ks. lajittelun ohje lj-oh-6.

Viitearvot

0.04 - 0.65 mol/mol kreatiniinia.

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529