Vaasa, laboratorio-ohjekirja

S -HE4 proteiini (8158 S -HE4 )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

15.6.2021

Tekopaikka

TYKS Laboratoriotoimialue/TYKSLAB.

Yleistä

HE4 proteiini (human epididymis protein 4) on WFDC-ryhmän proteiini, jota muodostuu elimistössä mm hengitysteiden ja sukutiehyeiden epiteelissä.

Indikaatiot

Epiteliaalisen munasarjasyövän seuranta tai taudin riskiarvio yhdessä 3414 S -CA12-5:n kanssa epiteliaalisen ovariaalikarsinooman todennäköisyyden arviointiin (ROMA-arvo, engl. Risk of Ovarian Malignancy Algorithm).

Menetelmä

ECLIA.

Tekotiheys

Arkisin ma-to.

Näyteastia

5 ml seerumiputki (punainen korkki).

Näyte (minimi)

1 ml seerumia.

Näytteen säilytys

Erotettu seerumi säilyy 24 tuntia huoneenlämmössä, 4 päivää +4 °C. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna.

Näytteen lähetys

Ma - to kylmälähetys.

Viitearvot

Naiset alle 50 v. alle 70 pmol/l
Postmenopaussi alle 90 pmol/l

Tulkinta

HE4 proteiinin pitoisuus seerumissa on koholla seroosin epiteliaalisen munasarjasyövän yhteydessä. Tämän vuoksi S-HE4:n määrityksen on arvioitu täydentävän P-CA12-5:n määritystä kyseisen syövän seurannassa. Syövän on todettu progredioineen n. 40%:lla niistä potilaista, joilla S-HE4:n pitoisuus on kohonnut vähintään 25 % seurannan peräkkäisten näytteiden välillä. S-HE4:n pitoisuuden perusteella on esitetty voitavan myös arvioida munasarjasyövän riskiä potilaalla, jolla on munasarjasyöpään viittaavia oireita ja löydöksiä.

S-HE4:n on todettu olevan koholla myös endometriumkarsinooman yhteydessä.

S-HE4:n määritys ei sovellu munasarjasyövän seulontaan. S-HE4:n pitoisuus ei yleensä ole koholla musinoosin epiteliaalisen munasarjasyövän eikä germinaalisolukasvaimen yhteydessä, joten määrityksen käyttöarvo näiden kasvainten seurannassa on vähäinen.

S-HE4:n pitoisuus voi olla koholla myös on hyvänlaatuisten gynekologisten sairauksien yhteydessä. Sydämen toiminnanvajauksessa pitoisuudet voivat kohota tasolle ad n. 500 pmol/l. Raskaus ei kohota S-HE4:n pitoisuutta.

Endometrioosi voi aiheuttaa P-CA12-5:n kohoamisen, mutta S-HE4 ei ole endometrioosissa yleensä koholla.

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen (06) 213 2529

Muutokset

*4.8.2014 menetelmä- ja viitearvomuutos.
*1.1.2015 Tekopaikka- menetelmä- ja viitearvomuutos.
*15.6.2021 Menetelmä- ja viitearvomuutos