Vaasan keskussairaala, laboratorio-ohjekirja

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

cP-Glukoosi, kontrolli (8159 cP-Gluk )

Tarkistettu

9.10.2017

Tekopaikka

Vaasan KS/Kemian laboratorio/(06) 2132520.

Yleistä

Glukoosipikamittareita kontrolloidaan säännöllisesti vertaamalla mittaustuloksia laboratoriotuloksiin. Vertailun tarkoituksena on kerätä tietoa siitä, mikä on pikamittarilla saadun tuloksen keskimääräinen suhde laboratoriotuloksiin. Mittaus tehdään rinnakkaismittauksina potilasnäytteillä. Näin mittauksen kaikki eri vaiheet voidaan kontrolloida.

Esivalmistelut

Potilaasta tilataan tämä tutkimus arkisin klo 12 näytteenottokierrolle, max. 3 pyyntöä/osasto/kierto. Tutkimusta ei tehdä päivystysaikana.

Näyteastia

Keskussairaala (osastot ja B1): 600 µl:n Microtainer (BD 365966, vihreä korkki) tai 35 µl:n tai 95 µl:n verikaasukapillaari. Kapillaarissa on käytettävä magneettia ja se sekoitetaan välittömästi 20 kertaa.

Satelliittilaboratoriot: Vacuette FC Mix Tube (3 ml 454514 tai 2 ml 454511), harmaa korkki, stabilisaattorina fluoridisitraatti. Putki on sekoitettava käännellen käsin ylösalaisin vähintään 10 - 15 x heti näytteenoton jälkeen.

Näytteenotto

Osastolla työskentelevä hoitaja tekee ihopistoksen ja mittauksen pikamittarilla. Sen jälkeen laboratoriohoitaja ottaa näytteen. Kapillaarinäyte otetaan samasta pistoksesta joko mikroputkeen tai verikaasukapillaariin. Osaston hoitaja kirjaa tulokset seurantalomakkeelle. B1-näytteenotossa potilas tekee ihopistoksen ja mittauksen omalla mittarillaan, laboratoriohoitaja ottaa näytteen samasta pistoksesta joko mikroputkeen tai verikaasukapillaariin.

Ohje laboratoriolle

Glukoosi mitataan verikaasuanalysaattorilla 35 µl:n kapillaarista käyttäen mittaustapaa "Gluk/Laktaat 35 µl". Jos käytetään 95 µl:n kapillaaria käytetään mittaustapaa "Kaikki parametrit 95 µl".

Näytteen säilytys

Mittaus 30 min kuluessa näytteenotosta. Kylmäkuljetus.

Aluenäytteenotto

Tilataan tutkimus 1471 P -Gluk ja otetaan näyte FC-putkeen.

Viitearvot

Poikkeamat laboratoriotuloksista:

≤ 4.0 mmol/l ± 15%
yli 4.0 mmol/l ± 10%
Tulkinta

Näytteenottotekniikka on tärkeää ihopistosnäytteenotossa. Liian pieni viilto, puristelu ja kylmä näytteenottokohta saattavat aiheuttaa poikkeamaa tuloksissa.

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529

Muutokset

*9.10.17 Tutkimus tilataan vain arkisin klo 12 kierrolle.