Vaasan keskussairaala, laboratorio-ohjekirja

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

P -Beeta-2-glykoproteiini, IgG vasta-aineet (8307 P -B2GPAbG )

Tarkistettu

19.11.2018

Tekopaikka

HUSLAB Asiakasneuvonta puh. (09) 471 72579, arkisin klo 07:30 - 15:30. HUSLAB Hyytymislaboratorio puh. 050 468 3910 tai (09) 471 74303.

Indikaatiot

Tukostaipumuksen ja toistuvien keskenmenojen selvittely.

Menetelmä

Entsyymi-immunologinen.

Tekotiheys

Kaksi kertaa viikossa.

Tulos valmiina

Kahden viikon kuluessa.

Näyteastia

2.7 ml 109 mM Na-sitraattiputki (vaaleansininen korkki).

Näytteenotto

Huomioi hyytymistutkimusten erikoisvaatimukset, ks. lajittelutyöpisteen Hyytymistutkimusnäytteen käsittelyohje (HUSLAB).

Näyte (minimi)

2 x 0.6 ml (lapset 2 x 0.6 ml) 3.2 % Na-sitraattiplasmaa.

Ohje laboratoriolle

Plasma erotetaan ja pakastetaan heti kuten ohjeessa Hyytymistutkimusnäytteen esikäsittelyohje (HUSLAB) kuvataan.

Näytteen säilytys

-20 °C 2 vko, pitempiaikainen -70 °C.

Näytteen lähetys

Pakastelähetys.

Viitearvot

Alle 10 U/ml.

Tulkinta

Fosfolipidivasta-aineet ovat solukalvon rakenteisiin kohdistuvia vasta-aineita, jotka voivat aktivoida hyytymisjärjestelmää altistaen sekä laskimo- että valtimotukoksille ja spontaaneille keskenmenoille. Fosfolipidivasta-aineita voi esiintyä eräiden autoimmuunitautien (erityisesti SLE), maligniteettien ja infektioiden yhteydessä sekä itsenäisenä ilmiönä.

Beeta-2-glykoproteiinivasta-aineiden lisäksi fosfolipidivasta-aineita on mahdollista tutkia määrittämällä lupusantikoagulantti (3578 P-LupusAK) sekä kardiolipiini-IgG vasta-aineet (ei tilattavissa erikseen). Osalla potilaista poikkeava löydös voidaan todeta vain yhdellä em. menetelmistä. Fosfolipidivasta-aineiden laaja tutkimus (3607 P-PlAb) sisältää nämä kolme osatutkimusta. Laaja tutkimus tehdään myös tromboositaipumustutkimuksen (P-Trombot, KL 4025) yhteydessä.

Poikkeavasta tuloksesta annetaan lausunto.

Yhteyshenkilöt

Sairaalakemisti Katja Viitala p. 041 730 4070

Muutokset

*02.05.2017 Menetelmä- ja päätöksentekorajan muutos. Muutos saattaa vaikuttaa yksittäisten potilaiden osalta tutkimusten tulostasoon, mikä on huomiotava jo aiemmin tutkitun potilaan seurantanäytetuloksia tulkittaessa.
*19.11.2018 Yhteystietojen päivitys.