Vaasa, laboratorio-ohjekirja

S -C-reaktiivinen proteiini, herkkä (8311 S -hs-CRP )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

19.11.2018

Tekopaikka

Vita Laboratoriot Oy/puh. 09 228 800.

Yleistä

CRP on akuutin faasin proteiini, joka muodostuu maksassa. CRP nousee jo muutaman tunnin kuluessa tulehduksissa, etenkin bakteeri-infektioissa ja kudostuhon yhteydessä. CRP:n puoliintumisaika plasmassa on vain muutama tunti, joten sen määritys soveltuu myös hyvin hoidon seurantaan. Väestötutkimuksissa on osoitettu, että pysyvästi, lievästikin kohonnut CRP on iskeemisen sydäntaudin riskitekijä. Statiinihoito alentaa kolesterolin lisäksi myös CRP-pitoisuutta.

Indikaatiot

CRP-tutkimuksen käyttö on kaksijakoinen:

  1. Alemmilla alueilla (alle 10 mg/l) aterotromboosin ja koronaaritaudin riskin arviointi. Tähän soveltuu herkän-CRP-määrityksen käyttö, 8311 S -hs-CRP.

  2. Yli 10 mg/l alueella tulehdustaudin diagnostiikka ja hoidon seuranta. Kudostuhon, esim. sydäninfarktin diagnostiikka. Tällä alueella ei voida vetää johtopäätöksiä valtimotaudin riskeistä. Tähän soveltuu 'tavallinen' CRP-määritys, 4594 P -CRP.

Menetelmä

Immunoturbidimetrinen menetelmä, jonka herkyys on 0.1 mg/l.

Tekotiheys

Päivittäin

Tulos valmiina

3 vuorokauden kuluessa.

Näyteastia

4 ml seerumigeeliputki.

Näyte (minimi)

1 ml seerumia.

Näytteen säilytys

Säilyy 2-3 vrk +5 °C, muutoin -20 °C.

Näytteen lähetys

Ma-to huoneenlämmössä.

Viitearvot

alle 3.0 mg/l

alle 1.0 mg/l pieni valtimotaudin suhteellinen riski
1.0 - 3.0 mg/l keskitason suhteellinen riski
yli 3.0 mg/l kohonnut suhteellinen riski

Tulkinta

Jo lievästikin koholla olevan seerumin tai plasman CRP- pitoisuuden on osoitettu liittyvän lisääntyneeseen aterotromboosin ja koronaaritaudin riskiin, joka on kolesteroli-, HDL-Kol- ja LDL-Kol-pitoisuuksista riippumaton. On esitetty, että paikallinen, lievä krooninen tulehdus voi vaurioittaa verisuonten endoteelia ja aiheuttaa paikallisia verihyytymiä. Tämäntapaisten muutosten on esitetty liittyvän ateroskleroosin kehittymiseen. CRP- pitoisuus on herkkä tulehduksen mittari. HUSLABin tutkimuksen mukaan CRP-pitoisuuden mediaaniarvo on terveillä naisilla 0.6 mg/l ja miehillä 0.45 mg/l. Sydäninfarktin riski on eri tutkimusten mukaan suurentunut CRP-tason ylittäessä keski-ikäisillä ja sitä vanhemmilla 2.1 - 3.6 mg/l. Myös aivovaltimotukosten riski näyttää lisääntyvän CRP:n ollessa koholla. Aspiriini- ja statiini-hoidoista hyötyvät selvimmin potilaat, joiden CRP ylittää 3 mg/l, ja kyseisten hoitojen on osoitettu alentavan koholla olevaa CRP-arvoa. CRP-pitoisuus voi olla koholla myös diabeetikoilla ja metabolista oireyhtymää sairastavilla. Em. löydösten syy-yhteys ateroskleroosiin on vielä avoin. Sukupuolihormonien käyttö voi jonkin verran nostaa CRP-tasoa. CRP-pitoisuuden ollessa koholla on uusintamääritys suositeltava 3 - 6 viikon kuluttua.

Yhteyshenkilöt

Sairaalakemisti Anne Hänninen puh. 041 730 6712

Muutokset

*1.3.2013 Tekopaikka- ja viitearvomuutos.
*22.9.2015 Näyteastian päivitys.