Vaasa, laboratorio-ohjekirja

Li-Herpes simplex 1 ja 2 -sekä Varicella zoster-virukset, DNA-osoitus, aivo-selkäyd (8361 Li-HHVNh2 )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

23.05.2014

Tekopaikka

HUSLAB Virologian ja immunologian osasto, virologian yksikkö, puh. (09) 471 73117.

Indikaatiot

Keskushermoston HSV-infektioepäilyt, erityisesti meningiitit, enkefaliitit ja myeliitit sekä vastasyntyneiden infektiot.

Esivalmistelut

Mikäli tutkimus halutaan muusta näytelaadusta kuin likvorista, tulee asiasta sopia laboratorion kanssa ennen näytteenottoa (puh.(09) 471 73117). Tutkimuspyyntö on silloin (HUSLAB) -HHVNh2.

Menetelmä

Virusten HSV1, HSV2 ja VZV nukleiinihappo-(DNA-) osoitus PCR-tekniikalla. Tutkimus sisältää osatutkimukset Li-HSVNhO ja Li-VZVNhO.

Tulos valmiina

2 - 5 työpäivän aikana näytteen saapumisesta.

Näyteastia

6 ml lisäaineeton muoviputki (BD 368501, vaaleanruskea korkki). Putkea ei saa availla eikä näytettä saa kaataa putkesta toiseen.

NÄYTE:1 ml likvoria tiputetaan ilman välivaiheita kuivaan, tehdaspuhtaaseen, kierrekorkilliseen muoviputkeen. Näytteenoton jälkeen putkea ei saa avata eikä näytettä saa kaataa putkesta toiseen. Mikäli tutkimus halutaan muusta näytelaadusta kuin likvorista, tulee asiasta sopia laboratorion kanssa ennen näytteenottoa (puh. 09 471 73117); tutkimuspyyntö on silloin -HHVNh2, KL9062.

Näytteen säilytys

Jääkaapissa +5 °C, pidempi säilytys (yli 3 vrk) pakastettuna.

Näytteen lähetys

Ma-pe huoneenlämmössä, mikäli näyte on ollut pakastettuna, se lähetetään myös pakastettuna. Näyte lähetetään tavallisena postikuljetuksena.

Tulkinta

Likvorissa ei normaalisti esiinny HSV-DNA:ta. DNA:n esiintyminen viittaa keskushermostoinfektioon. HSV-1 ja HSV-2 voidaan erottaa tällä testillä. Enkefaliitissa tulos voi olla positiivinen jo ensimmäisenä sairauspäivänä. Varmimmin DNA:ta löytyy sairauspäivinä 1-11. Residoivissa tapauksissa DNA:ta voi löytyä uusien akuuttivaiheiden aikana. Likvorissa ei normaalisti ole VZV-DNA:ta. DNA:n esiintyminen viittaa keskushermostoinfektioon. Varmimmin DNA:ta löytynee taudin akuuttivaiheessa, myöhemmin osuvuus ilmeisesti heikkenee. VZV-DNA:ta voi löytyä myös vyöruusupotilaan keskushermosto-oireilussa ja ilman mitään vesirokkoon tai vyöruusuun viittaavia iho-oireita kaikenikäisillä potilailla, erityisesti vanhuksilla.

Yhteyshenkilöt

Fimlab Vaasa: Sairaalamikrobiologi Roosa Jämsén p. 041 730 3503, ylilääkäri Suvi-Sirkku Kaukoranta p. 041 730 3918.