Vaasa, laboratorio-ohjekirja

fB-B6-vitamiini (8398 fB-B6-Vit )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

6.8.2021

Tekopaikka

Vita Laboratorio/09 228 800.

Yleistä

B6-vitamiinia saadaan tavanomaisesta ravinnosta yleensä riittäviä määriä, mikäli samaan aikaan ei nautita vitamiinin vastavaikuttajia (esim. sykloseriini ja hydralatsiinit). Se imeytyy hyvin ja metaboloituu suurimmaksi osaksi. Raskaus, imetys, alkoholismi, runsasproteiininen ruokavalio ja eräät lääkeaineet voivat aiheuttaa B6-vitamiinin puutetta (esim. isoniatsidi, penisilliini, estrogeenit).

Indikaatiot

B6-vitamiinin eli pyridoksaalifosfaatin puutoksen osoittaminen.

Menetelmä

Nestekromatografinen (HPLC).

Tulos valmiina

Viikon kuluessa.

Näyteastia

3 ml EDTA-putki (lila korkki).

Näyte (minimi)

2 ml (0.3 ml) EDTA-verta, mieluummin koko putki avaamattomana.

Ohje laboratoriolle

Kaikissa käsittelyvaiheissa suojataan valolta esim. foliokääreellä.

Näytteen säilytys

Jääkaapissa +5 °C max. 1 viikko. Pitempiaikainen säilytys pakastettuna (lähetys pakastettuna).

Näytteen lähetys

Kylmälähetys kokoverenä, ei sentrifugoida.

Viitearvot

51 - 183 nmol/l.

Tulkinta

B6-vitamiini (pyridoksaali-5-fosfaatti) on aminohappometabolian koentsyymi. B6-vitamiini osallistuu myös hemin, prostaglandiinien ja glykogeenin metaboliaan sekä elimistön vasta-aineiden ja verisolujen muodostukseen. Matala veren B6-vitamiinipitoisuus yhdistyy kohonneeseen sydän- ja verisuonitautien riskiin.

Vitamiinin vajetta voi esiintyä raskauden ja imetyksen aikana, e-pillereiden käytön tai runsasproteiinisen ruokavalion yhteydessä ja alkoholismissa. Puutos voi tulla esiin neurologisina oireina (mm. ärtymys, masentuneisuus, kouristelut) sekä vaihtelevina iho- ja limakalvo-oireina (kasvojen ihottuma, limakalvoärsytys). Pitkäkestoiseen B6-vitamiinin puutostilaan voi liittyä hemopoieettisen kudoksen toiminnan häiriintyminen (mikrosytaarinen anemia ja leukopenia). Lääkeaineiden, kuten isoniatsidin ja penisilliinin, käytto voivat aiheuttaa B6-vitamiinin puutosta. B6-vitamiinin vaje voi myös joskus liittyä hyperhomokysteinemiaan.

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529

Muutokset

*1.12.2019 Kylmälähetys.
*6.8.2021 Viitearvomuutos.