Vaasa, laboratorio-ohjekirja

B -Varanäyte, oikeuslääketieteen laitoksen näyte, exitus (8411 B -EXVARA )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

26.04.2012

Tekopaikka

Vaasan KS/Kliinisen kemian laboratorio/(06) 2132520

Yleistä

B -EXVARA on päivystystutkimus, joka sisältää näytteenoton, säilytyksen, lähetyksen tai hävityksen. VKS:n laboratorio ei tee näytteestä mitään tutkimuksia. Tutkimus tilataan niistä päivystyspoliklinikalla kuolleiksi todetuista potilaista, joille todennäköisesti tehdään oikeuslääketieteellinen ruumiinavaus. Vaasan keskussairaalalle oikeuslääketieteelliset ruumiinavaukset tehdään tällä hetkellä Seinäjoen sairaalassa. Oikeuslääkärin pyynnöstä näyte lähetetään oikeuslääketieteellisiin laboratoriotutkimuksiin. Jos näytteenotto ei onnistu allakuvatulla tavalla, ohjeita sovelletaan tilanteen mukaan.

Indikaatiot

Exitus ja oikeuslääketietellisen ruumiinavauksen mahdollisuus.

Menetelmä

Näytteen säilytys jääkaappilämpötilassa.

Näyteastia

2 kpl 10 ml:n EDTA-putki (K2E, violetti korkki). Geeliputki ei käy.

Näytteenotto

Osasto ottaa näytteet kuolleista. Ihon puhdistukseen ei saa käyttää alkoholeja sisältäviä aineita. Näytteenottokohta puhdistetaan tislatulla tms. puhdistetulla vedellä. Kostutukseen ja kuivaukseen käytetään selluloosavanua. Tarkka näytteenottoajankohta merkitään näytetarraan.

Näyte (minimi)

Vähintään 10 ml EDTA-antikoaguloitua kokoverta.

Ohje laboratoriolle

Efficaan kuitataan 'OTETTU'. Näytteenottoaika korjataan oikeaksi ennen vastaamista.

Näytteen säilytys

Veriputkia ei saa avata. Näytteet säilytetään ilman esikäsittelyä jääkaappilämpötilassa B3-laboratorion kylmähuoneessa 4 °C:ssa niille merkityssä telineessä 1 kuukausi. Jos oikeuslääkäri ei ole määrännyt toimenpiteitä, näyte hävitetään normaalin käytännön mukaisesti muiden laboratorionäytteiden mukana 1 kk:n säilytyksen jälkeen.

Näytteen lähetys

Näytteen edelleenlähetystä varten Seinäjoen sairaalasta soitetaan VKS:n laboratorion numeroon 2132520. Yhteydenottaja on obduktioavustaja (Juha Seilo tai Joakim Salo, puh 4154813) tai oikeuslääkäri, joka antaa ruumiinavausnumeron. Ruumiinavausnumero kirjoitetaan näyteputken tarraan. Näyte voidaan tällä numerolla yhdistää Seinäjoella laadittuun oikeuskemialliseen lähetteeseen. Näyte lähetetään kylmälähetyksenä kelta-mustassa laatikossa ma-to, mutta ei juhlapyhien aattona, osoitteella: Helsingin yliopisto, Hjelt-instituutti, Oikeuskemian yksikkö, Näytelähetys, Kytösuontie 11, 00300 Helsinki. Oikeaan yläkulmaan postimerkin kohdalle kiinnitetään tarra, jossa on teksti: 'Tunnus 5000429 00006 Vastauslähetys'. Pakkaukseen tehdään merkintä 'Vastaanottaja maksaa postimaksun'.

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529