Vaasa, laboratorio-ohjekirja

S -NMDA-reseptori (GluR1, GluR2), vasta-aineet (8433 S -NMDARAb )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

2.7.2013

Tekopaikka

HUSLAB/ Virologian ja immunologian osasto, immunologian yksikkö, puh. (09) 471 73220.

Indikaatiot

Autoimmuunienkefaliittien diagnostiikka, erityisesti psyykisten häiriöiden, dyskinesiaoireiden ja epileptisten kohtausten diagnostiikka.

Menetelmä

Epäsuora immunofluoresenssi.

Tulos valmiina

Kolmen viikon kuluessa.

Näyteastia

4 ml seerumigeeliputki.

Näyte (minimi)

1 ml (0.5 ml) seerumia.

Näytteen säilytys

Jääkaapissa +5 °C.

Näytteen lähetys

Ma - pe huoneenlämmössä.

Viitearvot

alle 10 titteri

Tulkinta

NMDA-resptori (NR1), vasta-ainetauti, alkaa usein virusinfektiota muistuttavilla oireilla, joita muutaman päivän tai viikon kuluessa seuraavat psyykiset oireet, käytöshäiriöt, epileptiset kouristukset, dyskinesiat ja autonomisen hermoston häiriöt. Akuuttia vaihetta seuraa yleensä hidas toipumisvaihe. Potilaat ovat usein naisia. IgG -luokan vasta-aineet liittyvät limbiseen enkefaliittiin, johon usein liittyy maligniteetti, usein teratooma, naisilla ovarioiden teratooma (yli 18-vuotiaista naispotilaista yli 50%:lla). Miehillä on usein testiksen tuumori. Tuumorit ovat usein pieniä eivätkä aiheuta muiden merkkiaineiden nousuja. Tautia esiintyy myös lapsilla ilman tuumoriassosiaatiota. Vasta-aineet ovat ilmeisesti tärkeitä patogeneesissa. Intratekaalisen synteesin merkkinä niitä todetaan myös likvorissa. Tauti on autoimmuunienkefaliiteista yleisin.

Yhteyshenkilöt

HUSLAB: Lääkäri Riitta Karttunen/050 427 2460 ja lääkäri Hanna Jarva/050 427 9816.

Fimlab Vaasa: Sairaalamikrobiologi Roosa Jämsén p. 041 730 3503, ylilääkäri Suvi-Sirkku Kaukoranta p. 041 730 3918