Vaasa, laboratorio-ohjekirja

S -IgE-vasta-aineet Immunospot-menetelmällä (8593 S -IgE-Et )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

1.1.2015

Tekopaikka

HUSLAB/alihankinta HYKS Allergiasairaalan laboratorio, dosentti, sairaalakemisti Soili Mäkinen-Kiljunen puh. (09) 471 86431 tai laboratoriohoitaja Päivi Hanhinen puh. (09) 471 86430.

Lähete

Täytettävä aina Harvinaiset allergiatutkimukset-lähete. Kuvattava keskeinen kysymyksenasettelu, johon annettava lausunto kohdennetaan.

Yleistä

Tutkimuksella voidaan osoittaa potilaan herkkyys yksittäiselle ei-kaupallisesti saatavalle allergeenille erikoistekniikalla.

Määritystä käytetään harvinaisten allergeeni-IgE-vasta-aineiden osoittamiseen potilaan seerumista epäiltäessä IgE-välitteistä, allergiaa, jolle ei ole kaupallista testiä tai kun sellaisen tulos on ristiriidassa anamneesin kanssa. Seerumin lisäksi tutkimukseen tarvitaan yleensä näyte aineesta, jolle potilaan epäillään herkistyneen.

Indikaatiot

IgE-välitteisen allergian diagnostiikka.

Esivalmistelut

Tutkimuksesta on sovittava dosentti, sairaalakemisti Soili Mäkinen-Kiljunen puh. (09) 471 86431 tai laboratoriohoitaja Päivi Hanhinen puh. (09) 471 86430.

Potilasohje

Allergialääkitystä ei tarvitse lopettaa.

Menetelmä

Ensisijaisesti immunospot eli immunokemiallinen tutkimus IgE-vasta-aineiden osoittamiseksi. Tarvittaessa myös muita Allergeenilaboratorion käytössä olevia menetelmiä.

Tekotiheys

Tarvittaessa sopimuksen mukaan.

Tulos valmiina

Noin 4 viikossa näytteitten saapumisesta Allergeenilaboratorioon.

Tärkeää

Allergeeninäytteen otosta, käsittelystä, pakkaamisesta ja lähettämisestä on erikseen sovittava Allergeenilaboratorion kanssa.

Näyteastia

10 ml seerumiputki.

Näyte (minimi)

5 ml (0.5) seerumia ja tarvittaessa epäilty allergeeninäyte.

Allergeeninäyte voi olla mikä tahansa orgaaninen materiaali kuten erilaiset lääkinnälliset ja kulutustavarat, koti- ja työympäristönäytteet (eläimet, kasvit, ruoka-aineet, rakennusmateriaalit, luonnonkumituotteet, kosmetiikka-aineet, eräät lääkeaineet). Allergeeninäytteen määrä vaihtelee esim. 100 mg tai 2 ml.

Näytteen säilytys

Jääkaappilämpötilassa +2-+8 °C.

Näytteen lähetys

Huoneenlämpöisenä. Huomioitava allergeeninäytteen pilaantumisvaara.

Tulkinta

Tutkimuksesta annetaan lausunto.

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529