Vaasan keskussairaala, laboratorio-ohjekirja

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Ly-Ferrokelataasi (8612 Ly-FECH )

Tarkistettu

8.10.2010

Tekopaikka

HUSLAB/Naistenklinikan laboratorio/(09) 4717 2692.

Indikaatiot

Porfyrioiden erotusdiagnostiikka. Erikoistutkimus.

Esivalmistelut

Näytteenotosta tulee ilmoittaa viimeistään edellisenä päivänä kliinisen kemian laboratorioon puh. 2512.

Menetelmä

Nestekromatografia (HPLC).

Tekotiheys

Kerran kuukaudessa tai sopimuksen mukaan.

Näyteastia

2 x 10 ml:n Li-hepariiniputki (vihreä korkki).

Näytteenotto

Näyteputket pidetään jäävedessä ennen ja jälkeen näytteenoton.

Näyte (minimi)

20 ml hepariiniverta.

Näytteen lähetys

Kylmälähetys ma - pe näytteenottopäivänä Jetpak-kuljetuksena niin, että näytteet ovat perillä ennen klo 14. Näytteet eivät saa jäätyä. Lähetetystä näytteestä ilmoitetaan HUSLABiin (09) 4717 2692.

Viitearvot

yli 1.0 nmol/h/mg

Tulkinta

Hemisynteesiketjun viimeinen entsyymi katalysoi reaktiota, jossa muodostuu hemiä kaksiarvoisen raudan liittyessä protoporfyriini IX:ään. Ferrokelataasin (hemisyntaasin) aktiivisuus on alentunut erytropoieettisessa protoporfyriassa. Alentuneita hemisyntaasin aktiivisuuksia saattaa esiintyä myös eräissä muissa sairauksissa, esimerkiksi myelodysplastisessa syndroomassa.

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529