Vaasa, laboratorio-ohjekirja

F -Clost. difficile -viljely ja toksiinin osoitus (8624 F -CldiVTx )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

13.11.2017

Tekopaikka

Vaasan KS/Kliinisen mikrobiologian laboratorio /(06) 2132842

Yleistä

Clostridium difficile on tavallisin antibioottikuurin jälkeisten suolistoinfektioiden (ripuli, pseudomembranoottinen koliitti) aiheuttaja. Hoitoympäristössä se aiheuttaa herkästi epidemioita. Vain toksiinia tuottavia kantoja pidetään taudinaiheuttajina. Ihmisen suolistossa esiintyy myös kantoja, jotka eivät tuota toksiineja. Aikuisilla nontoksigeenisia kantoja on n. 3 %:lla, vastasyntyneillä ja imeväisillä 20-60 %:lla.

Eräät C. difficile -kannat ovat tavallista virulentimpia ja aiheuttavat lisääntynyttä sairastavuutta ja kuolleisuutta. Tällaisten kantojen tunnistaminen edellyttää toksiinigeenien tarkempaa tutkimusta, joka tehdään erikoislaboratoriossa näytteestä eristetylle klostridikannalle.

Indikaatiot

Vakavaoireisen tai merkittävään epidemiaan liittyvän antibioottiripulin etiologinen selvittely.

Esivalmistelut

Tämä tutkimus on vain vakavaoireisten taudinkuvien (tehohoitoa tai toistuvaa sairaalahoitoa vaativat oireet, kolektomian harkinta toksisen megacolonin, suoliperforaation tai toistuvien infektioiden vuoksi), uusiutuneiden infektioiden tai merkittävien epidemioiden etiologian selvittämiseksi sekä kun on syytä epäillä hypervirulentin C. difficile 027 -kannan aiheuttamaa infektiota. Tutkimus voidaan tilata vain infektiolääkärin konsultaation perusteella. Tilauksesta on ilmoitettava etukäteen VKS mikrobiologian laboratorioon puh. 06 2132842.

Ensisijainen C. difficile -tutkimus on aina 6141 F -CldTNhO.

Muista hyvä käsihygienia jo näytteenottovaiheessa!

Potilasohje

Katso erilliset potilasohjeet Avföringsprov vid misstanke om diarré förorsakad av antibiotika ja Ulostenäyte antibioottiripuliepäilyssä.

Menetelmä

Bakteeriviljely selektiiviselle elatusaineelle. Alustava toksiini B -geenin osoittaminen PCR-menetelmällä ulosteesta ja mahdollisesti kasvavasta kannasta. Kannan tarkempi toksiinigeenitutkimus erikoislaboratoriossa.

Tekotiheys

Arkisin (ma - pe). Tutkimuksesta on aina ilmoitettava VKS mikrobiologian laboratorioon etukäteen puh. 06 2132842.

Tulos valmiina

Viljelytutkimuksesta saadaan alustava tulos 2 päivän kuluttua. Toksiinigeenien tarkempi vastaus noin viikon kuluttua (kannanotto hypervirulentille 027 -genotyypille tyypillisistä virulenssiominaisuuksista).

Näyte (minimi)

Ripuliulostetta ulostenäytepurkkiin n. 3/4 purkin tilavuudesta.

Näytteen säilytys

Näytteet toimitetaan tarvikejakelun (B3-kerros) kylmätiskiin. Näytteet säilyvät jääkaappilämpötilassa 2 vrk.

Tulkinta

Toksiineja tuottavaa C.difficile -kantaa pidetään mahdollisena taudinaiheuttajana ja tartunnanlevittäjänä ympäristöön. Mikäli kannalla osoitetaan erikoislaboratoriossa olevan hypervirulenteille kannoille ominaisia toksiinigeenejä, pidetään kantaa tavallista merkittävämpänä taudinaiheuttajana ja myös sairaalahygienian kannalta merkittävänä tartunnanleviämisen uhkana.

Yhteyshenkilöt

Sairaalamikrobiologi Roosa Jämsén p. 041 730 3503, ylilääkäri Suvi-Sirkku Kaukoranta p. 041 730 3918.

Muutokset

*9.9.2016 Lisätty 027-epäily indikaatioksi. Poistettu FecalSwab-näytteenotto.
*13.11.2017 Infektiolääkärin konsultaatio ja soitto laboratorioon vaaditaan