Vaasan keskussairaala, laboratorio-ohjekirja

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

B -P2Y12 -reseptorieston seuranta (8894 B -VASP )

Tarkistettu

26.2.2020

Tekopaikka

Fimlab/Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorio p. 044 472 8393.

Lähete

Fimlab Trombosyyttitutkimukset-lähete.

Yleistä

VASP (Vasodilator Stimulated Phosphoprotein) on solunsisäinen trombosyyttiproteiini. Se esiintyy normaalioloissa fosforyloitumattona. VASP:n fosforylaatiota säätelee syklinen AMP (cAMP) -kaskadi. Tätä aktivoi prostaglandiini E1 (PGE1) ja ADP inhiboi sitä P2Y12-reseptorin kautta. VASP:n fosforylaatio korreloi P2Y12-reseptorin inhibition kanssa. ADP-reseptorin toimintaa estävät lääkkeet (P2Y12-antagonistit) estävät ADP:n vaikutuksen, jolloin VASP:n fosforyloitunut muoto (VASP-P) lisääntyy.

Potilailla esiintyy yksilöiden välisiä eroja lääkevasteissa ja resistenssissä. VASP-tutkimusta voidaan käyttää ADP-reseptorin toimintaa estävien lääkkeiden (P2Y12-antagonistit) hoitovasteen seurannassa.

Indikaatiot

ADP-reseptorin toimintaa estävien lääkkeiden (P2Y12-antagonistit; esim. klopidogreeli, prasugreeli, tikagrelori) vasteen seuranta. Näyte suositellaan otettavaksi stabiilin hoidon aikana.

Esivalmistelut

Näyte voidaan ottaa ma-to (ei arkipyhiä edeltävinä päivinä). Jos näyte pitää tutkia muuna päivänä, veloitetaan näytteenkäsittelymaksu.

Menetelmä

ELISA-menetelmä

Tekotiheys

Tutkimusta tehdään pääsääntöisesti keskiviikkoisin ja perjantaisin (ei arkipyhinä).

Tulos valmiina

1-3 päivän kuluessa.

Näyteastia

2x2 ml Na-sitraattiputkea (vaaleansininen korkki).

Näytteenotto

Näytettä ei saa ravistella eikä altistaa kylmälle (voi aiheuttaa trombosyyttien aktivoitumista).

Näyte (minimi)

2x2 ml sitraattikokoverta.

Näytteen säilytys

Näyte säilyy huoneenlämmössä 72 h.

Näytteen lähetys

Huoneenlämpöisenä (17 - 24 °C). Näytteen tulee olla perillä näytteenottoa seuraavana päivänä klo 9 mennessä.

Aluenäytteenotto

Näyte on otettava aamulla niin, että se ehtii saman päivän kuljetukseen.

Tulkinta

Lausunto.

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529

Muutokset

*01.09.2019 Tekopaikkamuutos.
*26.2.2020 Lisätty lähetetieto.