Vaasan keskussairaala, laboratorio-ohjekirja

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Am-Lamellaarikappaleet (8907 Am-Lamel )

Tarkistettu

4.5.2016

Tekopaikka

Seinäjoen keskussairaala/Kliininen kemia.

Yleistä

Lamellaarikappaleet ovat sikiön keuhkojen kypsyessä muodostuvia partikkeleita, joissa varastoidaan keuhkojen pintajännitystä alentavaa surfaktanttia sekä fosfolipidejä, proteiineja ja kolesterolia. Lamellaarikappaleet ovat kooltaan n. 1- 5 µm.

Lamellaarikappaleita alkaa ilmestyä sikiön keuhkoista lapsiveteen 20.-24. raskausviikon aikana. Sikiön keuhkojen kypsyessä surfaktanttifosfolipidien määrä lapsivedessä lisääntyy ja 35. - 36. raskausviikolla sikiön keuhkot ovat tässä suhteessa kypsät. Partikkelien määrä korreloi sikiön keuhkojen kypsyyteen.

Esivalmistelut

Tutkimuksen ATK-tilauksen yhteydessä vastataan kysymyksiin Työdiagnoosi ja Raskauden kesto. Tilaa samanaikaisesti myös 4708 Am-EPO.

Menetelmä

Automaattinen solulaskenta (impedanssimittaus trombosyyttikanavalla). Näytteen ulkonäkö arvioidaan visuaalisesti ja vastataan osatutkimukselle 8934 Am-UNäkö.

Tulos valmiina

Vuorokauden sisällä näytteen saapumisesta tekopaikkaan.

Häiriötekijät

Verikontaminaatio: Trombosyyttikontaminaatio nostaa tulostasoa hetkellisesti, näytteen hyytyminen vastaavasti laskee tulostasoa. Hematokriitti 1 % laskee lamellarikappaleiden pitoisuutta 8-10%, toisaalta lysoitunut veri voi nostaa niiden pitoisuutta.

Mekonium-kontaminaatio saattaa antaa poikkeavia tuloksia (yleensä liian korkeita).

Vaginaalisesta lapsivesinäytteestä ei saada limakontaminaation takia luotettavaa Am-Lamel -tulosta, jonka takia kyseiset näytteet eivät sovi määritykseen.

Näyteastia

Kartiopohjainen 50 ml:n Falcon-putki (sininen korkki). Saa laboratoriosta.

Näyte (minimi)

7 ml punktiona otettua veretöntä lapsivettä kylmään Falconputkeen, joka pidetään jäissä. Samanaikaisesti otetaan toinen putki Am-EPO -määritystä varten.

Ohje laboratoriolle

Näytettä ei sentrifugoida eikä pakasteta.

Näytteen säilytys

Näyte säilyy 10 vrk jääkaapissa +5 °C.

Näytteen lähetys

Kylmälähetys.

Viitearvot
Kypsät keuhkot ≥29·109/l
Epävarma 9 - 29·109/l
Epäkypsät keuhkot ≤9·109
Tulkinta

Sikiön keuhkojen kypsyyttä voidaan arvioida lamellaarikappaleiden pitoisuuden perusteella (ks. Viiteväli). Vähäinen lapsiveden määrä lisää lamellaarikappaleiden pitoisuutta ja runsas lapsiveden määrä laskee pitoisuutta (lapsivesi ”laimenee”). Äidin diabetes, hypertensio, toksemia ja sikiön kohdunsisäisen kasvun hidastuminen lisää surfaktantin tuotantoa ja siten lamellaarikappaleiden määrää. Surfaktanttituotanto voi olla hidastunut mm. munuais- ja maksasairauksissa, sidekudossairauksissa ja toksoplasmoosissa, mikä johtaa alentuneeseen Am-lamellaarikappaleiden pitoisuuteen.

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529

Muutokset

*4.5.2016 Tekopaikkamuutos.