Vaasa, laboratorio-ohjekirja

P -Tromboplastiiniaika, vieritesti (9103 P -INR-Vt )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

26.4.2021

Tekopaikka

Fimlab Vaasa / Kemian laboratorio 06 213 2520.

Yleistä

Mittaus suoritetaan osastolla ja tutkimustulos on käytettävissä välittömästi.

Indikaatiot

Testi on tarkoitettu ensiapuluonteiseen käyttöön ja ennen kirurgisia toimenpiteitä tilanteissa, joissa suuntaa-antava tieto potilaan verenhyytymisen tasosta on tarpeen diagnostisen päätöksenteon tai leikkauspäätöksen tekemiseksi. Testiä voidaan tilata myös lastenpoliklinikan potilaille.

Esivalmistelut

Tutkimus on tarkoitettu VAIN ensiapupoliklinikan ja lastenpoliklinikan käyttöön. Muiden osastojen tulee kiiretilanteessa tilata tutkimus 4520 P -TT-INR päivystyksenä. Jos halutaan, että laboratorio hakee näytteen osastolta, on soitettava laboratorioon 06 213 6520. Samanaikaisesti vierinäytteen kanssa suositellaan tilattavaksi paremmin vakioitu varmistustutkimus 4520 P-TT-INR, erityisesti silloin kun vieritesti antaa normaalista poikkeavan, pidentyneen tuloksen (INR yli 1.5).

Menetelmä

Roche Coagucheck.

Tekotiheys

Päivittäin. Päivystystutkimus.

Ohje laboratoriolle

Jos INR-vieritesti leikkauskelpoisuuden arvioinnissa antaa selkeästi pidentyneen ajan (INR yli 1.5), on tulos tarkistettava normaalilla laboratoriossa suoritettavalla INR-mittauksella. Ota sitraattinäyteputki P-TT-INR -tutkimusta varten, ja mittaa näyte kiireellisenä. Informoi hoitavaa lääkäriä asiasta.

Viitearvot

Aikuiset: 0.9 - 1.1

Yhteyshenkilöt

Sairaalakemisti Anne Hänninen puh. 041 7306712 ja kemisti Jukka Salminen puh. 06 213 2529

Muutokset

*30.1.2015 Tutkimuksen lyhenne ja nimi muuttunut.
*26.4.2021 Tarkistettu ohje.