Vaasa, laboratorio-ohjekirja

Li-Alzheimerin taudin diagnostiset merkkiaineet (9561 Li-ALZ )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

1.4.2022

Tekopaikka

Itä-Suomen Yliopisto/Aivotutkimusyksikkö/Biomarkkerilaboratorio.

Lähete

Itä-Suomen Yliopisto, Alzheimerin taudin diagnostiset merkkiaineeet. Pyydetty tutkimus -kohdassa valitaan halutut tutkimukset.

Yleistä

Sisältää osatutkimukset:

  1. Li-Tau-proteiini (Li-Tau)
  2. Li-FosTau-proteiini (Li-FosTau)
  3. Li-beeta-amyloidi 42 proteiini (Li-BAm42)

Indikaatiot

Alzheimerin taudin diagnostiikka.

Esivalmistelut

Näyte voidaan ottaa ja lähetetään ma-to, mutta ei perjantaisin.

Menetelmä

Elektrokemiluminometria (ECLIA).

Tekotiheys

Näytteitä analysoidaan 1 - 2 kertaa kuukaudessa.

Häiriötekijät

Oikean polypropyleeniputken ja näytetilavuuden käyttö on ensisijaisen tärkeää, koska väärä putkimateriaali adsorboi Li-BAm42-proteiinia voimakkaasti ja näytetilavuus suhteessa putken kokooon vaikuttaa Li-BAm42-tulokseen. Useat tekijät, kuten putkikoko ja näytteen ominaisuudet vaikuttavat adsorption voimakkuuteen, joten muutoksen suuruutta ei voida arvioida näytekohtaisesti.

Näistä seikoista johtuen väärässä putkessa saapuneesta tai liian pienestä näytteestä (alle 2.0 ml) mitataan vain Tau ja FosTau.

Näyteastia

2.5 ml:n polypropyleeniputki Sarstedt REF 63.614.625.

Näytteenotto

Näytteeksi otetaan selkäydinnestettä suoraan 2.5 ml:n valepohjaputkeen merkkiviivaan saakka. Näyte 1 × 2.5 ml on riittävä kolmen biomarkkerin analysointiin.

Näyte (minimi)

2.5 ml selkäydinnestettä. Hemolyyttistä näytettä ei voi käyttää analyysiin.

Näytteen säilytys

Vuorokautta pidempi säilytys ja lähetys +4°C (max 5 vrk) tai pakastettuna vähintään -20°C (max 6 kk).

Näytteen lähetys

Näytettä ei tarvitse sentrifugoida eikä sitä saa siirtää uuteen putkeen. Näyte säilytetään näytteenottoputkessa jääkaapissa ja lähetetään huoneenlämpöisenä vuorokauden (24 h) sisällä näytteenotosta.

Viitearvot

Tutkimus Normaali Raja-alue Patologinen
Li-FosTau alle 23 23-26 yli 26
Li-Tau alle 240 240-260 yli 260
Li-BAm42 yli 780 715-780 alle 715

Tulkinta

Kullekin biomarkkerille tulee kolmiportainen sanallinen lausunto: normaali - raja-arvoinen - patologinen. Etenkin beta-amyloidi 42 -peptidillä on varsin laaja epävarma alue.

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529

Muutokset

*20.12.2014 Viitearvomuutos Li-BAm42.
*19.12.2018 Viitearvo- ja tulkintamuutoksia.
*1.1.2020 Menetelmä- ja viitearvomuutoksia. Lähetysputki muuttunut.
*15.3.2021 Menetelmä ja lähete muuttunut.
*1.4.2022 Lähetysputki muuttunut. Näytettä ei erotella eikä sentrifugoida.