Uudelleenohjaus sivulle 9749.htm

B -Tiopuriini-S-metyylitransferaasi, TPMT-geenin nukleotidivariaatioiden DNA-tut (9597 B -TPMT-D )