Vaasan keskussairaala, laboratorio-ohjekirja

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

B -HLA-7, jatkotutkimusnäyte (9609 B -HLAjatk )

Tarkistettu

6.9.2007

Tekopaikka

SPR Veripalvelu/Kudostyypitysosasto 029 300 1796.

Lähete

SPR kudostyypitysosasto, Kantasolujensiirtotutkimukset (fi, sv). Lähete täytetään asianmukaisesti.

Yleistä

Tämä tutkimus ei ole tilattavissa itsenäisenä. Tutkimus kuuluu tutkimuskokonaisuuteen Rekisteriluovuttajan jatkonäyte ja se sisältää jatkonäytteen käsittelykulut ja infektiopaketin (IDM, Infectious disease markers). Tämä tehdään siinä vaiheessa, kun potilaalle on alustavien tutkimusten perusteella löytynyt joukko sopivia luovuttajia joko kotimaisesta tai ulkomaisista rekistereistä ja tehdään tarkemmat tutkimukset. Näitä luovuttajaehdokkaita voi olla useita, joista HLA-tyypin ja muiden kriteerien perusteella sitten valitaan varsinainen luovuttaja. Kantasolusiirron tekevä yksikkö tilaa haluamansa määrän luovuttajia jatkotutkimuksiin.

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529