Vaasa, laboratorio-ohjekirja

S -Komplementti, puutostutkimus, HUSLAB (9682 S -C-DefH )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

25.07.2014

Tekopaikka

HUSLAB/Immunologian osasto, puh. (09) 471 73220.

Yleistä

Tutkimusta käytetään epäiltäessa primaarista tai sekundaarista komplementtipuutosta. Tutkimus sisältää osatutkimukset S -C3, S -C4, S -CH100Al, S -CH100Cl sekä S -CH100L. Tarvittaessa laajempi komplementin osatekijöiden puutostutkimus voidaan tilata pyynnöllä 9830 S -C-DefU.

Indikaatiot

Primaarisen tai sekundaarisen komplementtipuutoksen diagnostiikka.

Esivalmistelut

Tilauksen yhteydessä annettavat lisätiedot:

Menetelmä

Nefelometria: S -C3, S -C4

Entsyymi-immunomenetelmä (EIA): S -CH100Cl, S -CH100Al, S -CH100L

Tekotiheys

Arkisin ma-pe. Tulokset valmiina 5-12 työpäivän aikana.

Näyteastia

5 ml seerumiputki.

Näyte (minimi)

1 ml seerumia.

Ohje laboratoriolle

Seerumi tulee erottaa soluista mahdollisimman pian (max 60 min) kuluessa. Hemolyysi häiritsee tutkimusta. On vältettävä ikteerisiä, lipeemisiä hemolyyttisiä näytteitä.

Näytteen säilytys

Jääkaapissa +5 °C saman päivän lähetykseen saakka. Yli yhden vuorokauden säilytys ja kuljetus pakastettuna.

Näytteen lähetys

Ma-pe kylmälähetyksenä näytteenottopäivänä, muuten pakastelähetyksenä.

Viitearvot

S -CH100Cl yli 74 %
S -CH100Al yli 39%
S -CH100L yli 10%
S -C3 0,5-1,5 g/l
S -C4 0,12-0,42 g/l

Tuloksista annetaan lausunto.

Tulkinta

Kokonaishemolyyttiseen komplementtiin (CH100Cl, normaalin alueen alaraja 50 IU/ml) vaikuttavat kaikki ns. klassisen aktivaatiotien komponentit (Cl, C4, C2) sekä molempien teiden yhteiset komponentit (C3, C5 - C9, faktorit H ja I). Oikotiehemolyyttiseen komplementtiin (CH100Al, kvalitatiivinen) vaikuttavat nk. oikotien komponentit (faktori D, faktori B, properidiini) sekä yhteiset komponentit.

Yleensä hemolyyttisen komplementin muuttumiseen tarvitaan vähintään 50% lasku yksittäisissä tekijöissä.

Puutos voi olla synnynnäinen (C4:n ja C2:n puutokset tavallisimpia) tai hankittu (esim. SLE, immuunikopleksitaudit, jotkut infektiot). Kliinisesti puutosten on todettu liittyneen lähinnä SLE:hen tai toistuviin, erityisesti Neisserioiden, aiheuttamiin infektioihin.

Todettaessa alentunut hemolyyttinen komplementti, ensimmäinen jatkotutkimus on kokeen uusinta varmuudella asianmukaisesti otetusta ja säilytetystä seeruminäytteestä. Tarvittaessa tehdään muita jaktotutkimuksia puutoskohdan paikallistamiseksi ja pyynnöstä yksittäisten koplementtitekijöiden määrityksiä.

Yhteyshenkilöt

Fimlab Vaasa: Sairaalamikrobiologi Roosa Jämsén p. 041 730 3503, ylilääkäri Suvi-Sirkku Kaukoranta p. 041 730 3918.