Vaasa, laboratorio-ohjekirja

P -Laktaatti (D) (9691 P -D-Lakta )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

19.8.2006

Tekopaikka

Karolinska Universitetslaboratoriet, CMMS Biokemi +46 8 517 714 40.

Lähete

Karolinska Universiteslaboratoriet, CMMS - Metabolutredning.

Yleistä

Suolistossa kasvavat bakteerit tuottavat D-laktaattia, joka ei näy tavallisessa laktaattimäärityksessä. Jos bakteerikasvu on runsasta, saattaa se aiheuttaa laktaattiasidoosin, joka ei näy tavallisessa laktaattimäärityksessä.

Indikaatiot

Selittämätön asidoosi esim. ohutsuoliresektiopotilailla.

Menetelmä

Entsymaattinen menetelmä, käytetty entsyymi on spesifinen D-laktaatille.

Tulos valmiina

Viikon kuluessa.

Näyteastia

2 ml:n FC-putki (Vacuette FC Mix Tube 454511), harmaa korkki, lisäaineena fluoridi, sitraatti ja EDTA. Putki on sekoitettava käännellen käsin ylösalaisin vähintään 10 - 15 x heti näytteenoton jälkeen.

Näyte (minimi)

1 ml (0.5 ml) fluoridisitraattiplasmaa.

Ohje laboratoriolle

Kylmäsentrifugointi, erotus ja pakastus välittömästi.

Näytteen säilytys

-20 °C.

Näytteen lähetys

Pakastelähetys (ma - ke), ks. lajittelun ohje lj-oh-6.

Viitearvot

Lausunto.

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529