Vaasa, laboratorio-ohjekirja

Pt-Adrenokortikotropiini-koe, miniannos, lapset (9697 Pt-ACTH-R7 )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

07.10.2015

Tekopaikka

Vaasan KS/Kemian laboratorio/(06) 2132519.

Yleistä

Lisämunuaisen kuorikerrosta stimuloidaan miniannoksisella tetrakosaktidilla (synteettinen ACTH) ja vaste todetaan määrittämällä plasman kortisoli.

Indikaatiot

ACTH-koetta käytetään lasten hypokortisolismin diagnostiikassa.

Esivalmistelut

Useat lääkeaineet, erityisesti glukokortikoidit ja keskushermostoon vaikuttavat lääkkeet voivat vaikuttaa kokeen tulokseen, joten mahdollisuuksien mukaan lääkkeet olisi jätettävä pois noin viikkoa ennen koetta. Hoitava lääkäri päättää ja antaa ohjeet lääkityksen mahdollisesta keskeyttämisestä. Deksametasoni ei häiritse kortisoli-määritystä. Vastasyntyneitten on oltava vähintään 48 tunnin ikäisiä. Rasittavia tutkimuksia ei tule tehdä samanaikaisesti.

Toimintakokeen suoritus

Aamulla klo 7-9 otetaan osastolla 0-verinäyte ennen tetrakosaktidi-injektiota 1 µg/1.73 m2 i.v. ja seuraava näyte 30 min injektion jälkeen.

Näytteet: P-Korsol 0, 30 min.

Menetelmä

Elektrokemiluminesenssi-immunoassay (ECLIA).

Tekotiheys

P-Korsol arkisin ma-pe.

Tulos valmiina

Samana päivänä jos näytteet saapuvat laboratorioon ennen klo 15.

Ohje laboratoriolle

Näytteenottoa koskevat muut tiedot ks. P-Kortisoli.

Aluenäytteenotto

Ei sovi aluenäytteenottoon.

Tulkinta

P-Korsol nousee kokeessa normaalisti yli arvon 420 nmol/l. Kokeessa käytetään pientä ACTH-annosta. Koe soveltunee erityisesti sekundaarisen hypokortisolismin tutkimiseen. Sen avulla voitaneen osoittaa lievä kortisolireservien puute herkemmin kuin tavanomaisella ACTH-kokeella(0140 Pt-ACTH-R6), jossa käytetään 250 mikrogramman suprafysiologista ACTH-annosta.

P-Kortisoli-määrityksen tulostaso on laskenut keskimäärin 20% menetelmämuutoksesta johtuen 07.10.2015.

Yhteyshenkilöt

Sairaalakemisti Anne Hänninen puh. 041 730 6712

Muutokset

*07.10.2015 Esivalmistelut- ja tulkintamuutos.