Vaasan keskussairaala, laboratorio-ohjekirja

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

S -D-vitamiini-25-OH, D3- ja D2-muodot, seerumista (9746 S -D-25-32 )

Tarkistettu

13.6.2018

Tekopaikka

HUSLAB/Erikoiskemian laboratorio puh. (09) 471 72932.

Indikaatiot

S-D-25:n indikaatio on D-vitamiinin puutteen tai yliannostuksen epäily tai kalsiumaineenvaihdunnan häiriöiden selvittely.

Menetelmä

Nestekromatografia (HPLC). Menetelmä on antaa kvantitatiiviset tulokset molemmista 25- OH-D- vitamiinimuodoista (D3 ja D2).

Tekotiheys

Kerran kahdessa viikossa.

Näyteastia

5 ml lasinen seerumiputki BD Ref 367614.

Näytteenotto

Verinäyte otetaan lasiputkeen, joka ei sisällä hyytymisaktivaattoria eikä geeliä. Geeli ja lisäaineet häiritsevät HPLC-menetelmää aiheuttaen virheellisen korkeita pitoisuuksia. Hemolyysiä on vältettävä.

Näyte (minimi)

1 ml (0.5 ml) seerumia.

Näytteen säilytys

Näyte suojataan suoralta auringonvalolta kaikissa näytteen käsittelyvaiheissa. Viikonlopun yli pakastus ja pakastelähetys.

Näytteen lähetys

Ma - pe huoneenlämmössä, jos lähetetään näytteenottopäivänä. Muussa tapauksessa pakastelähetys.

Viitearvot

Yli 50 nmol/l

Tulkinta

Elimistön D-vitamiini muodostuu ihossa UV-valon vaikutuksesta 7-dehydrokolesterolista (D3-muoto) ja osa saadaan ravinnon mukana tulleesta D- vitamiinista (D3- ja D2 -muodot). Maksassa niistä muodostetaan hydroksylaation kautta 25-OH-D-vitamiinia (S -D-25), joka on verenkierrossa esiintyvä pääasiallinen D- vitamiinimetaboliitti. S -D-25: llä on auringon valoa seuraava vuodenaikavaihtelu. Pitoisuus on korkeimmillaan loppukesällä ja matalimmillaan keskitalvella. S -D-25 metaboloituu 1,25(OH)2-D-vitamiiniksi (S -D-1,25) pääosin munuaisissa sijaitsevan 1- hydroksylaasientsyymin vaikutuksesta. 1,25(OH)2-D-vitamiinia esiintyy verenkierrossa pieninä pitoisuuksina ja se kuvastaa biologisesti aktiivin D-vitamiinin määrää.

S-D25:n määritys riittää D-vitamiinin puutos- ja yliannostustilojen selvittämiseen. S-D-25:n pitoisuus korreloi paremmin D-vitamiinin puutteen kliinisiin oireisiin ja löydöksiin ja kuvastaa paremmin myös elimistön D- vitamiinivarastoja ja D-vitamiinin saantia kuin 1,25(OH)2-D- vitamiini (S -D-1,25). S -D-1,25:n määritys tulisi varata vain erityistapauksiin, joissa selvitetään 1- hydroksylaatioon vaikuttavia sairauksia tai perinnöllisiä D- vitamiiniaineenvaihdunnan tauteja.

D-vitamiinin puutteen voivat aiheuttaa vähäinen auringonvalo (UV) tai puutteellinen ravinto (vanhuksilla ja laitospotilailla), G -I-kanavan, maksan tai munuaisten sairaudet tai pitkäaikainen epilepsialääkitys. D-vitamiinin puute aiheuttaa lapsille riisitaudin ja aikuisille osteomalasian. Vaikean puutteen rajana on pidetty tasoa 25 nmol/l. Lievä D- vitamiinin puute voi aiheuttaa sekundaarisen hyperparatyreoosin ja osteoporoosin. S -D-25- pitoisuus nousee D- vitamiini-hoidon aikana.

D-vitamiinin viitearvot- ja tavoitetasot vaihtelevat riippuen lähteestä ja määritysmenetelmästä.Osteoporoosin Käypä hoito-suosituksen mukainen 25-OH-D-vitamiinin pitoisuuden tulkinta on seuraava:

Alle 25 nmol/l: vakava puutos

Alle 50 nmol/l: puutos

50-75 nmol/l: yleensä riittäväksi katsottu pitoisuus

75-120 nmol/l: tavoitepitoisuus osteporoosipotilaalla

Toksinen pitoisuus yli 375 nmol/l.

Immunologiset menetelmät mittaavat vaihtelevasti 25OH- D-vitamiinin D3- ja D2-muotoja, mikä selittää osittain erot tuloksissa eri menetelmien välillä. HUSLAB:ssa käytössä oleva nestekromatografinen menetelmä on spesifinen ja antaa kvantitatiiviset tulokset molemmista 25OH-D-vitamiinin muodoista (D3- ja D2).

Yhteyshenkilöt

HUSLAB: Kemisti Ursula Turpeinen: ursula.turpeinen(at)hus.fi / (09) 471 72845 / 050 427 1459 ja lääkäri Mikko Anttonen: mikko.anttonen(at)hus.fi / 050 4644654.

Vaasan KS: Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529

Muutokset

*13.6.2018 Uusi tutkimus