Vaasa, laboratorio-ohjekirja

S -D-vitamiini-25-OH, D3- ja D2-muodot, seerumista (9746 S -D-25-32 )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

22.2.2022

Tekopaikka

HUSLAB/Erikoiskemian laboratorio puh. (09) 471 72932.

Indikaatiot

Kalsiumaineenvaihdunnan häiriöiden selvittely, silloin kun D3- ja D2-pitoisuus tarvitaan erikseen. Huom! D-vitamiinin puutteen, riittävän saannin tai yliannostuksen diagnostiikassa tutkimus on 1220 P -D-25.

Menetelmä

Nestekromatografia (HPLC). Menetelmä on antaa kvantitatiiviset tulokset molemmista 25- OH-D- vitamiinimuodoista (D3 ja D2).

Tekotiheys

Kerran kahdessa viikossa.

Näyteastia

5 ml lasinen seerumiputki BD Ref 367614 tai 367624. Geelitöntä lasista seerumiputkea on seisotettava vähintään 60 min ennen sentrifugointia.

Näytteenotto

Verinäyte otetaan lasiputkeen, joka ei sisällä hyytymisaktivaattoria eikä geeliä. Geeli ja lisäaineet häiritsevät HPLC-menetelmää aiheuttaen virheellisen korkeita pitoisuuksia. Hemolyysiä on vältettävä.

Näyte (minimi)

1 ml (0.5 ml) seerumia.

Näytteen säilytys

Näyte suojataan suoralta auringonvalolta kaikissa näytteen käsittelyvaiheissa. Viikonlopun yli pakastus ja pakastelähetys.

Näytteen lähetys

Ma - pe huoneenlämmössä, jos lähetetään näytteenottopäivänä. Muussa tapauksessa pakastelähetys.

Viitearvot

Yli 50 nmol/l

Tulkinta

Elimistön D-vitamiini muodostuu ihossa UV-valon vaikutuksesta 7-dehydrokolesterolista (D3-muoto) ja osa saadaan ravinnon mukana tulleesta D- vitamiinista (D3- ja D2 -muodot). Maksassa niistä muodostetaan hydroksylaation kautta 25-OH-D-vitamiinia (S -D-25), joka on verenkierrossa esiintyvä pääasiallinen D- vitamiinimetaboliitti. S -D-25: llä on auringon valoa seuraava vuodenaikavaihtelu. Pitoisuus on korkeimmillaan loppukesällä ja matalimmillaan keskitalvella. S -D-25 metaboloituu 1,25(OH)2-D-vitamiiniksi (S -D-1,25) pääosin munuaisissa sijaitsevan 1- hydroksylaasientsyymin vaikutuksesta. 1,25(OH)2-D-vitamiinia esiintyy verenkierrossa pieninä pitoisuuksina ja se kuvastaa biologisesti aktiivin D-vitamiinin määrää.

S-D25:n määritys riittää D-vitamiinin puutos- ja yliannostustilojen selvittämiseen. S-D-25:n pitoisuus korreloi paremmin D-vitamiinin puutteen kliinisiin oireisiin ja löydöksiin ja kuvastaa paremmin myös elimistön D- vitamiinivarastoja ja D-vitamiinin saantia kuin 1,25(OH)2-D- vitamiini (S -D-1,25). S -D-1,25:n määritys tulisi varata vain erityistapauksiin, joissa selvitetään 1- hydroksylaatioon vaikuttavia sairauksia tai perinnöllisiä D- vitamiiniaineenvaihdunnan tauteja.

D-vitamiinin puutteen voivat aiheuttaa vähäinen auringonvalo (UV) tai puutteellinen ravinto (vanhuksilla ja laitospotilailla), G -I-kanavan, maksan tai munuaisten sairaudet tai pitkäaikainen epilepsialääkitys. D-vitamiinin puute aiheuttaa lapsille riisitaudin ja aikuisille osteomalasian. Vaikean puutteen rajana on pidetty tasoa 25 nmol/l. Lievä D- vitamiinin puute voi aiheuttaa sekundaarisen hyperparatyreoosin ja osteoporoosin. S -D-25- pitoisuus nousee D- vitamiini-hoidon aikana.

D-vitamiinin viitearvot- ja tavoitetasot vaihtelevat riippuen lähteestä ja määritysmenetelmästä.Osteoporoosin Käypä hoito-suosituksen mukainen 25-OH-D-vitamiinin pitoisuuden tulkinta on seuraava:

Alle 25 nmol/l: vakava puutos

Alle 50 nmol/l: puutos

50-75 nmol/l: yleensä riittäväksi katsottu pitoisuus

75-120 nmol/l: tavoitepitoisuus osteporoosipotilaalla

Toksinen pitoisuus yli 375 nmol/l.

Immunologiset menetelmät mittaavat vaihtelevasti 25OH- D-vitamiinin D3- ja D2-muotoja, mikä selittää osittain erot tuloksissa eri menetelmien välillä. HUSLAB:ssa käytössä oleva nestekromatografinen menetelmä on spesifinen ja antaa kvantitatiiviset tulokset molemmista 25OH-D-vitamiinin muodoista (D3- ja D2).

Yhteyshenkilöt

HUSLAB: Kemisti Ursula Turpeinen: ursula.turpeinen(at)hus.fi / (09) 471 72845 / 050 427 1459 ja lääkäri Mikko Anttonen: mikko.anttonen(at)hus.fi / 050 4644654.

Fimlab Vaasa: Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529

Muutokset

*13.6.2018 Uusi tutkimus.
*22.2.2022 Lisätty vaihtoehtoinen näyteastia. Indikaatioiden päivitys.