Vaasan keskussairaala, laboratorio-ohjekirja

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

P -Antitrombiini III, tromboositaipumuksen varmistus, HUSLAB (9829 P -AT3-HUS )

Tarkistettu

25.4.2017

Tekopaikka

HUSLAB / Meilahden sairaalan laboratorio puh. (09) 471 74330, päivystysaikana 72574.

Yleistä

Tämä on HUSLABissa tehtävään tromboositaipumuksen selvittelyyn kuuluva varmistustesti, jonka HUSLAB pyytää tarvittaessa.

Indikaatiot

Matalan AT3-tuloksen varmistus.

Esivalmistelut

HUSLABin pyytämä varmistustesti. Tämä ei ole tavallinen, Vaasan keskussairaalassa tehtävä AT 3 -määritys !

Tekotiheys

Päivittäin.

Näyteastia

2 ml:n Na-sitraatti putki (3,2%, 0.109M, vaaleansininen korkki).

Näytteenotto

Huomioi hyytymistutkimusten erikoisvaatimukset, ks. lajittelutyöpisteen Hyytymistutkimusnäytteen esikäsittelyohje (HUSLAB).

Näyte (minimi)

0.5 ml sitraattiplasmaa.

Ohje laboratoriolle

Plasma erotetaan ja pakastetaan heti kuten ohjeessa Hyytymistutkimusnäytteen esikäsittelyohje (HUSLAB) kuvataan. Plasmanäytteet säilytetään pakastettuna -20 °C.

Näytteen säilytys

Pakastettuna.

Näytteen lähetys

Pakastelähetys.

Aluenäytteenotto

Näyte on sentrifugoitava (2500 g, 10 min huoneenlämmössä), plasma erotettava muoviputkeen ja lähetettävä pakastettuna.

Viitearvot

85-125%

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529