Vaasa, laboratorio-ohjekirja

P -EGFR-geenin mutaatiotutkimus, plasmasta (9901 P -EGFR-D )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

17.8.2018

Tekopaikka

Keski-Suomen keskussairaala/Patologia puh. 014 2691540.

Lähete

KSSHP lähete molekyylipatologian/immunohistokemian tutkimusta varten.

Yleistä

Keuhkon ei-pienisoluisiin karsinoomiin liittyy noin 10-30% tapauksista aktivoiva EGFR-tyrosiinikinaasin mutaatio, joka yleensä ennustaa parempaa hoitovastetta.

Indikaatiot

Keuhkon ei-pienisoluisen karsinooman EGFR-tyrosiinikinaasiestäjän hoitovasteen arvioiminen.

Menetelmä

Solun ulkoisen DNA:n eristys sekä alleelispesifinen qPCR- tai ddPCR menetelmä.

Tulos valmiina

Kahden viikon kuluessa.

Näyteastia

10 ml EDTA-putki (lila korkki).

Näytteenotto

Otetaan 3x10 ml EDTA-verta. Plasma tulee erotella kokoverestä mahdollisimman pian, viimeistään 2 tunnin kuluttua.

Näyte (minimi)

9 ml EDTA-plasmaa.

Näytteen säilytys

Pitempiaikainen säilytys pakastettuna -80 °C.

Näytteen lähetys

Erotettu plasma pakastetaan -20°C ja lähetetään tekopaikkaan kuivajäissä osoitteella: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Molekyylibiologi, patologian yksikkö Keskussairaalantie 19 40620 Jyväskylä

Tulkinta

Tutkimustuloksesta annetaan lausunto.

Yhteyshenkilöt

Fimlab Vaasa: Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529. Keski-Suomen keskussairaala: Molekyylibiologi 014 2691740.

Muutokset

*4.11.2016 Uusi tutkimus.
*21.11.2017 Uusi lähete.
*17.8.2018 Tutkimus valmis kahden viikon kuluessa.