Vaasa, laboratorio-ohjekirja

P -Adrenokortikotropiini (1020 P -ACTH )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

8.5.2020

Tekopaikka

NordLab/Erityisanalytiikan laboratorio, puh. 040 6356373.

Yleistä

Adrenokortikotropiini (ACTH) on aivolisäkkeen etulohkon tuottama 39 aminohappoa sisältävä peptidihormoni. Normaalisti verenkiertoon pääsee vain ACTH:ta, mutta varsinkin ektooppisessa ACTH-tuotannossa verenkierrossa saatetaan todeta runsaita määriä myös biologisesti heikosti aktiivista ACTH:n esiastetta pro-opiomelanokortiinia tai sen fragmentteja. ACTH stimuloi lisämunuaiskuoren kortisolituotantoa. Lisäksi sillä on troofinen vaikutus lisämunuaiskuoreen; rauhanen atrofioituu ACTH:n puutteessa. Seerumin kortisoli puolestaan ehkäisee ACTH:n eritystä takaisinkytkentämekanismilla. Säätelyyn osallistuvat myös kortikotropiinia vapauttava hormoni (CRH) ja vasopressiini, joilla on kyky stimuloida ACTH:n tuotantoa. Kaikenlainen stressi (henkinen ja fyysinen rasitus, infektiot, hypoglykemia, trauma jne.) lisää ACTH-tuotantoa. Glukokortikoidihoito vähentää sitä.

ACTH:ta (tai kortisolia) määritettäessä näytteenottoaika on tärkeä muuttuja, sillä ACTH-erityksellä on normaalisti selvä vuorokausirytmi: eritys on runsaimmillaan aamulla ja vähäisimmillään illalla. Lisäksi ACTH:n eritys on sykäyksittäistä, minkä vuoksi on usein tarpeen määrittää ACTH useammasta näytteestä diagnostisen osuvuuden parantamiseksi.

Indikaatiot

Cushingin syndrooman erotusdiagnostiikka. Primaarisen ja sekundaarisen lisämunuaisen kuorikerroksen vajaatoiminnan erottaminen.

Esivalmistelut

Tutkimus tehdään yleensä vain osastopotilaille. Potilaan tulee välttää ruumiillista ja henkistä stressiä ainakin tutkimusta edeltävän vuorokauden aikana. ACTH-näyte voidaan ottaa vasta 24 tuntia tetrakosaktidin annon (= Pt-ACTH-Rx-kokeet) jälkeen.

Menetelmä

Immunoluminometrinen.

Tekotiheys

3 kertaa viikossa.

Tulos valmiina

Viikon kuluessa.

Häiriötekijät

Hepariinia ei saa käyttää antikoagulanttina, sillä se häiritsee määritystä.

Näyteastia

5 ml EDTA-putki (liila korkki). Huom! Hepariinia ei saa käyttää antikoagulanttina, sillä se häiritsee määritystä.

Näytteenotto

Kylmänäytteenotto.

Näyte (minimi)

2 ml (0.2 ml) EDTA-plasmaa.

Ohje laboratoriolle

5 ml laskimoverta kylmään EDTA-putkeen, joka laitetaan heti jäävesihauteeseen. Lähetettäessä 2 ml EDTA-plasmaa. Plasma erotetaan soluista mahdollisimman pian kylmäsentrifugilla, jaetaan kahteen putkeen ja pakastetaan välittömästi. Plasmanäyte säilyy 3 tuntia jäävesihauteessa

Näytteen säilytys

Pakastettuna -20 °C.

Näytteen lähetys

Pakastelähetys.

Viitearvot

Aikuiset alle 46 ng/l.

Tulkinta

Aivolisäkeperäisessä kortisolin liikatuotannossa (Cushingin tauti) tavataan yleensä normaaleja tai kohtalaisesti suurentuneita ACTH-pitoisuuksia. Tyypillistä on myös normaalin vrk-vaihtelun puuttuminen. Ektoopisessa ACTH-tuotannossa (mm. keuhkosyövässä) tavataan voimakkaasti suurentuneita ACTH-pitoisuuksia, mutta normaalit pitoisuudetkin ovat mahdollisia, samoin voimakkaat vaihtelut pitoisuuksissa. Kortisolia tuottavan lisämunuaistuumorin yhteydessä plasman ACTH-pitoisuudet ovat pieniä, yleensä mittaamattomissa. Primaarisessa lisämunuaisen kuorikerroksen vajaatoiminnassa (Addisonin tauti) ACTH-pitoisuudet ovat suuria. Sekundaarisessa lisämunuaisen kuorikerroksen vajaatoiminnassa todetaan normaaleja tai pienentyneitä ACTH-pitoisuuksia. Metyraponi suurentaa plasman ACTH-pitoisuutta, jos aivolisäke ja lisämunuaisten kuorikerros toimivat normaalisti. Vastaavasti kortikosteroidit (mm. kortisoli, deksametasoni ja prednisoloni) pienentävät plasman ACTH-pitoisuutta.

Erityksessä voi tapahtua nopeita muutoksia, joten pitoisuuden määrittämiseksi voi olla tarpeen ottaa useampi näyte eri aikoina. Ektooppista ACTH:ta erittävät kasvaimet, jotka voivat tuottaa myös poikkeavan kokoisia ACTH:n kaltaisia molekyylejä, saattavat aiheuttaa virheellisen pienen tuloksen.Liian pieniä pitoisuuksia saa aikaan myös potilaaseen ruiskutettu tetrakosaktidi. Tästä johtuen ACTH-määritys voidaan tehdä vasta 24 tuntia tetrakosaktidin annon jälkeen. Myös oraalisia kontraseptiivejä käyttävillä on todettu keskimääräistä pienempiä pitoisuuksia.

Yhteyshenkilöt

Sairaalakemisti Anne Hänninen puh. 041 730 6712

Muutokset

*22.03.2017 Tavallinen EDTA-putki näyteastiaksi.
*8.5.2020 Ohje laboratoriolle: lisätty kylmäsentrifugointi