Vaasan keskussairaala, laboratorio-ohjekirja

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

dU-Aldosteroni (1033 dU-Aldos )

Tarkistettu

18.8.2015

Tekopaikka

NordLab/puh. 040 6356373.

Lähete

Tarvittaessa VKS, Muut tutkimukset -lähete. Jos tutkimus halutaan tehdä standardoidun suoladieetin (esim. niukkanatriuminen, normaalinatriuminen, runsasnatriuminen) aikana, lähetteessä on mainittava nautitun Na:n ja K:n määrä (vuorokautta kohti). Dieetin tulee kestää vähintään 5 vuorokautta ennen näytteenottoa.

Yleistä

Aldosteroni on steroidihormoni, joka tuotetaan lisämunuaiskuoren zona glomerulosassa. Se lisää natriumin takaisin imeytymistä munuaistubuluksissa. Samalla virtsaan menetetään kaliumia ja vetyioneja. Aldosteronin tuotantoa stimuloi angiotensiini II, jota puolestaan muodostuu reniinin vaikutuksesta. Aldosteronituotantoa stimuloivat lisäksi ACTH, plasman suurentunut kaliumpitoisuus, natriumin puute ja serotoniini. Pienentynyt plasman kalium-pitoisuus ja suurentunut natriumpitoisuus jarruttavat aldosteroni-eritystä.

Indikaatiot

Aldosteronierityksen tutkiminen.

Esivalmistelut

Ennen näytteenottoa potilaan tulee olla vähintään kuukausi ilman e-pillereitä ja viikko ilman diureetteja ja verenpainelääkkeitä. Mikäli mahdollista, keskeytetään muukin lääkitys vähintään 5 vuorokautta ennen näytteenottoa. Lakritsia ja salmiakkipitoisia makeisia ei saa syödä 3 vuorokauteen ennen näytteenottoa. Kahvia, teetä tai kolajuomia ei saa nauttia keräyksen aikana.

Potilasohje

Yleinen vuorokausivirtsan keräysohjeistus, ks Vaasan keskusairaalan potilasohjeet Dygnsurinsamling tai Vuorokausivirtsan keräys. Keräyksen aikana keräysastia säilytettävä jääkaappilämpötilassa.

Menetelmä

Immunokemiluminometrinen. 1.1.2015 menetelmä- ja viitearvomuutos.

Tekotiheys

Kerran viikossa.

Tulos valmiina

Kahden viikon kuluessa

Näyteastia

2.5 l keräysastia. Keräysastiat tilataan keskusvarastosta, poliklinikkapotilaat hakevat näytteenottoyksiköistä. Lähetysputki 11 ml säilöntäaineeton (beige) putki.

Näytteenotto

Keräysvirtsa. Keräyksen aikana virtsa säilytetään kylmässä. Säilöntäaineita ei saa käyttää. Keräyksen päätyttyä virtsanäyte lähetetään välittömästi laboratorioon.

Näyte (minimi)

10 ml hyvin sekoitettua vuorokausivirtsaa.

Ohje laboratoriolle

Vuorokausivirtsa sekoitetaan ja otetaan 10 ml lähetysputkeen. Loppuosan tilavuus mitataan 10 ml tarkkuudella ja koko näytteen tilavuus merkitään tutkimustarraan.

Näytteen säilytys

Pakastettuna -20° C.

Näytteen lähetys

Pakastelähetys.

Viitearvot

kaikki 3.3-78 nmol

Tulkinta

Suurentuneita määriä todetaan primaarisessa hyperaldosteronismissa. Suolananto ei pienennä huomattavasti aldosteronimääriä. Suurentuneita määriä todetaan myös sekundaarisessa hyperaldosteronismissa, joka on seurausta veren suurentuneesta reniiniaktiivisuudesta ja angiotensiinipitoisuudesta. Tässä tilanteessa suolananto pienentää aldosteronipitoisuutta.

dU-Aldosteroni on pienentynyt primaarisessa lisämunuaiskuoren vajaatoiminnassa ja sekundaarisessa (hyporenineemisessä) hypoaldosteronismissa mutta on yleensä normaali sekundaarisessa lisämunuaiskuoren vajaatoiminnassa. Cushingin syndroomassa dU-Aldosteroni on yleensä normaali tai lievästi pienentynyt. Lisämunuaiskuoren steroidisynteesin entsyymidefekteissä dU-Aldosteroni voi olla pienentynyt, normaali tai suurentunut entsyymidefektistä ja sen asteesta riippuen.

Jos diureetti- ja verenpainelääkitystä ei voi keskeyttää, tutkimusta ei kannata suorittaa kuin poikkeustapauksissa.

Erikseen pyydettäessä OYS:n laboratoriolääkäri antaa reniini-angiotensiini-aldosteronitutkimuksista lausunnon, samoin kuin konsultaatioapua tutkimusohjelmia suunniteltaessa ja tuloksia tulkittaessa.

Yhteyshenkilöt

Sairaalakemisti Katja Viitala p. 041 730 4070