Vaasa, laboratorio-ohjekirja

S -Alfa-1-antitrypsiini (1038 S -Antitry )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

1.1.2015

Tekopaikka

TYKS Laboratoriotoimialue/Kliinisen kemian laboratorio/(02) 313 1917.

Yleistä

Alfa-1-antitrypsiini on proteaasi-inhibiittori, joka muodostuu maksassa. Sen fysiologinen tehtävä on suojata kudoksia tulehdusten yhteydessä valkosoluista vapautuvien proteaasientsyymien (elastaasi, kollagenaasi) haitallisilta vaikutuksilta. Alfa-1-antitrypsiini esiintyy erilaisina geneettisinä variantteina, joihin liittyy eri suuruiset seerumipitoisuudet. Mataliin alfa-1-antitrypsiinipitoisuuksiin liittyy lisääntynyt riski sairastua keuhkoemfyseemaan ja lapsilla neonataaliseen maksafibroosiin. Proteiinielektroforeesissa se on alfa-1-fraktion merkittävin osa. Alfa-1-antitrypsiini kuuluu akuutin faasin proteiineihin ja sen pitoisuus kohoaa tulehdustiloissa ja raskauden aikana.

Indikaatiot

Alfa-1-antitrypsiinin puutostilan toteaminen ja siitä johtuvien tilojen diagnostiikka (keuhkoemfyseema, maksakirroosi, työpaikan pölyaltistus, vastasyntyneen pitkittynyt keltaisuus).

Menetelmä

Immunonefelometria.

Tulos valmiina

Viikon kuluessa.

Näyteastia

4 ml seerumigeeliputki.

Näyte (minimi)

1 ml seerumia.

Näytteen säilytys

7 vrk jääkaapissa +5 °C, pitempiaikainen -20 °C.

Näytteen lähetys

Ma-to huoneenlämmössä.

Viitearvot

0.96 - 1.78 g/l.

Tulkinta

Alfa-1-antitrypsiini (Antitry) -määritystä käytetään pääasiassa obstruktiivisen keuhkoemfyseeman ja maksatautien (varsinkin vastasyntyneen keltaisuus) selvittämiseen. Erityisesti tutkitaan potilaita, jotka altistuvat pölylle tai kemikaaleille. S-Antitry on tärkein proteaasien estäjä, jonka fysiologiseen tehtävään kuuluu tulehduksen yhteydessä vapautuvien leukosyyttien entsyymien (elastaasi, kollagenaasi) inaktivoiminen.

Proteiinin pitoisuus voi olla geneettisistä syistä alentunut, ja harvinaisissa tapauksissa se voi puuttua. Tämä poikkeavuus ilmenee seerumin elektroforeesissa matalana, tavallista hitaammin liikkuvana tai puuttuvana alfa-1- fraktiona. Kyseisillä henkilöillä on lisääntynyt taipumus sairastua keuhko- ja maksasairauksiin (lapsilla neonataalinen tai juveniili hepatiitti, maksan fibroosi tai kirroosi, aikuisilla ensisijaisesti keuhkoemfyseema, myös hepatiitti ja kirroosi mahdolliset).

Keuhkoemfyseeman kehittyminen liittyy keuhkoalveolien elastisuuden vähenemiseen, kun elastaasin toimintaa ei pystytä normaalisti estämään. Tätä prosessia voidaan hidastaa tai estää välttämällä tupakanpolttoa ja muuta keuhkojen altistusta. Myös vastasyntyneen RDS-taudissa voi S -Antitry olla selvästi alentunut.

Alfa-1-antitrypsiinin pitoisuus nousee akuutin faasin reaktiossa (infektiot, inflammaatiot, kudostuho) 1 - 2 vuorokaudessa, saavuttaen noin 2 - 3 -kertaisesti viiteylärajan tason. Verrattuna muihin akuutin faasin proteiineihin (alfa-1-hapan glykoproteiini, haptoglobiini) alfa-1-antitrypsiini nousee herkemmin maksaparenkyymin vaurioissa tai tulehduksissa ja vähemmän herkästi sidekudosten ja suoliston alueen prosesseissa. S -Antitry- pitoisuus nousee myös e-pillerien vaikutuksesta ja raskauden aikana.

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529

Muutokset

*1.1.2015 Tekopaikkamuutos