Vaasa, laboratorio-ohjekirja

S -Alfa-1-fetoproteiini (1040 S -AFP )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

4.9.2015

Tekopaikka

NordLab /Päivystyslaboratorio, puh. 040 635 6351.

Indikaatiot

Syöpädiagnostiikassa S -AFP:a käytetään merkkiaineena erityisesti maksa- ja kivessyövässä. Harvinaiset munasarjojen itusolusyöpä ja teratokarsinooma tuottavat usein AFP:a. Maksasyövässä AFP on koholla 70-80%:ssa tapauksista. Kivessyövässä AFP on tärkeä merkkiaine muissa paitsi seminoomatyyppisessä syövässa. Taso kohoaa noin 40-50%:ssa tapauksista.

Tekotiheys

Arkisin ma - pe.

Näyte (minimi)

seerumi-geeliputki 5 ml, seerumia 1 ml.

Näytteen säilytys

Seerumi säilyy huoneenlämmössä 1 vrk, 7 vrk jääkaapissa +5°C, pitempiaikainen säilytys -20°C.

Näytteen lähetys

Ma - to huoneenlämmössä näytteenottopäivänä,kylmälähetys mikäli perillä 7 vrk:n kuluessa, muuten pakastettuna.

Viitearvot

Aikuiset 0 - 8 µg/l

Vastasyntyneillä seerumin AFP-pitoisuus on hyvin korkea. Syntymän jälkeen AFP:n pitoisuus vaihtelee lapsilla laajasti. Se laskee aikuisten tasolle normaalisti noin 1 vuoden ikään mennessä.

Tulkinta

Alfa-1-fetoproteiini (AFP) on pääasiassa sikiön maksan tuottama plasman glykoproteiini, jolla ilmeisesti on sikiön veressä albumiinin kaltainen kuljetusfunktio. Pitoisuudet sikiön seerumissa ovat selvästi suuremmat kuin äidillä. Pitoisuudet suurenevat lapsivedessä alkuraskaudessa ja alkavat pienentyä noin 15. raskausviikon paikkeilla. Äidin veressä AFP-pitoisuuden suureneminen jatkuu pitempään. Eräissä sikiön kehityshäiriöissä, kuten neuraaliputken sulkeutumishäiriöissä, AFP:tä pääsee tavallista enemmän lapsiveteen ja äidinkin veren AFP-pitoisuudet suurenevat. Eräissä sikiön kromosomianomalioissa, kuten 21-trisomiassa, äidin veren AFP-pitoisuudet ovat keskimäärin pienentyneet.

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529

Muutokset

*4.9.2015 Päivitetty näytteen säilyvyys Nordlab:in ohjeiden mukaan.