Vaasa, laboratorio-ohjekirja

B -Mitokondriaaliset enkefalopatiat (MERRF, MELAS, NARP), mtDNA-mutaatio (10478 B -MtPak-D )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

29.11.2018

Tekopaikka

TYKS Laboratoriotoimialue/ Lääketieteellinen genetiikka/(02) 313 7475.

Yleistä

Mitokondriaaliset enkefalopatiat ovat kliinisesti ja geneettisesti heterogeeninen joukko sairauksia, joihin liittyy erilaisia mitokondriaalisen DNA:n (mtDNA) mutaatioita. Tunnetuimmat näistä enkefalopatioista ovat MERRF-, MELAS- ja NARP-/Leigh:n taudit. MERRF- ja MELAS-syndroomiin liittyy yleisimmin jokin siirtäjä-RNA:n (tRNA) pistemutaatio, mutta joskus näiden tautien yhteydessä on kuvattu myös suurempia mtDNA:n rakennemuutoksia. Yleisin mutaatio MERRF-oireyhtymässa on A→G-transitio mtDNA:n positiossa 8344, tRNA-Lys-geenissä. Vastaavasti yleisin MELAS-mutaatio on tRNA-Leu-geenin A→G-transitio mtDNA:n positiossa 3243. NARP-oireyhtymään liittyy ATPaasi6-geenin mutaatio positiossa 8993, ja jos mutatoituneen mtDNA:n määrä on hyvin suuri, taudin kliininen diagnoosi voi olla Leigh:n Mitokondriaalisille enkefalomyopatioille on ominaista että mutatoituneen mtDNA:n osuus eri kudoksissa (heteroplasmia-aste) vaikuttaa kliiniseen taudinkuvaan. Siksi esimerkiksi MELAS-mutaatio voi lievimmillään aiheuttaa vasta aikuisiässä esiintulevan kuulonaleneman ja tyypin II diabeteksen ja pahimmillaan vastasyntyneen vaikean enkefalopatian. Sama mutaatio voi toisinaan aiheuttaa eri perheissä täysin toisistaan poikkeavan fenotyypin. Kliinisen ja geneettisen heterogeenisyyden vuoksi suosittelemmekin kaikkien kolmen edellä mainitun pistemutaation testaamista etiologialtaan epäselvän mitokondriotautiepäilyn selvittelyssä.

Indikaatiot

Kliininen epäily MERRF-, MELAS-, NARP-oireyhtymästä tai Leigh:n taudista.

Esivalmistelut

Näyte suositellaan otettavaksi maanantaista torstaihin klo 14 mennessä, ei arkipyhää edeltävänä päivänä.

Menetelmä

MtDNA:n PCR-monistus ja restriktioentsyymidigestiot.

Tulos valmiina

Kuukauden kuluessa. Kiireellisenä viikon kuluessa.

Näyteastia

10 ml EDTA-vakuumiputki.

Näyte (minimi)

10 ml EDTA-verta.

Näytteen säilytys

1 vrk huoneenlämmössä

Näytteen lähetys

Ma-to huoneenlämmössä näytteenottopäivänä postin pikapakettina.

Tulkinta

Pistemutaation löytyminen sopii maternaalisesti periytyvään mitokondriotautiin.

Yhteyshenkilöt

TYKS: Sairaalageneetikko (02) 313 7475. Vaasan KS: Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529

Muutokset

*29.11.2018 Uusi tutkimus