Vaasa, laboratorio-ohjekirja

S -Alkalinen fosfataasi, isoentsyymit (1048 S -AFOS-Is )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

19.4.2013

Tekopaikka

Vita Terveyspalvelut Oy/puh. 09 228 800.

Indikaatiot

Kohonneen seerumin alkalisen fosfataasin epäselvän alkuperän määrittäminen. Määritystä ei ole järkevä tilata, jos S -AFOS kokonaisaktiivisuus on normaali.

Menetelmä

Natiivin ja lektiinillä käsitellyn seerumin elektroforeesi agaroosigeelissä.

Näyteastia

5 ml seerumiputki (punainen korkki)

Näyte (minimi)

1 ml seerumia.

Näytteen säilytys

Säilytys 2-3 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen pakastettuna.

Näytteen lähetys

Ma - to huoneenlämmössä, pakastetut näytteet pakastettuna.

Viitearvot

IsoentsyymityyppiNaisetMiehetLapset, alle 15 v
Maksa-1-isoentsyymialle 68alle 67alle 51 U/l
Maksa-2-isoentsyymi (sappi)alle 12alle 12alle 19 U/l
Luustoisoentsyymialle 66alle 77alle 370 U/l
Suolistoisoentsyymialle 12alle 12alle 19 U/l

Tutkimuksesta annetaan lausunto.

Tulkinta

Laboratoriolääkäri antaa tutkimuksesta lausunnon, jossa ilmoitetaan, mistä kudoksesta (maksa, luu, suolisto, istukka) havaittu kohonnut entsyymiaktiivisuus on todennäköisesti peräisin.

Yhteyshenkilöt

Sairaalakemisti Anne Hänninen puh. 041 730 6712

Muutokset

*19.04.2013 Tekopaikkamuutos.