Vaasan keskussairaala, laboratorio-ohjekirja

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

S -Alkalinen fosfataasi, isoentsyymit (1048 S -AFOS-Is )

Tarkistettu

19.04.2013

Tekopaikka

Vita Terveyspalvelut Oy/puh. 045 7734 9040.

Indikaatiot

Kohonneen seerumin alkalisen fosfataasin epäselvän alkuperän määrittäminen. Määritystä ei ole järkevä tilata, jos S -AFOS kokonaisaktiivisuus on normaali.

Menetelmä

Natiivin ja lektiinillä käsitellyn seerumin elektroforeesi agaroosigeelissä.

Näyteastia

5 ml seerumiputki (punainen korkki)

Näyte (minimi)

1 ml seerumia.

Näytteen säilytys

Säilytys 2-3 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen pakastettuna.

Näytteen lähetys

Ma - To huoneenlämmössä.

Viitearvot
IsoentsyymityyppiNaisetMiehetLapset, alle 15 v
Maksa-1-isoentsyymialle 68alle 67alle 51 U/l
Maksa-2-isoentsyymi (sappi)alle 12alle 12alle 19 U/l
Luustoisoentsyymialle 66alle 77alle 370 U/l
Suolistoisoentsyymialle 12alle 12alle 19 U/l

Tutkimuksesta annetaan lausunto.

Tulkinta

Laboratoriolääkäri antaa tutkimuksesta lausunnon, jossa ilmoitetaan, mistä kudoksesta (maksa, luu, suolisto, istukka) havaittu kohonnut entsyymiaktiivisuus on todennäköisesti peräisin.

Yhteyshenkilöt

Sairaalakemisti Katja Viitala p. 041 730 4070

Muutokset

*19.04.2013 Tekopaikkamuutos.