Vaasa, laboratorio-ohjekirja

S -Amitriptyliini (1068 S -Amitrip )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

1.5.2017

Tekopaikka

Synlab Suomi/Ammattilaisneuvonta/020 734 1550.

Yleistä

Sisältää tutkimukset: S -Amitriptyliini ja S -Nortriptyliini.

Amitriptyliini on trisyklinen depressiolääke. Sillä on voimakas antikolinerginen ja sedatiivinen vaikutus. Amitriptyliini imeytyy suun kautta annettuna hyvin. Hyötyosuus vaihtelee, mutta on keskimäärin noin 50 %. Huippupitoisuus seerumissa saavutetaan hitaasti ja vaihtelevasti keskimäärin noin 4 tunnissa. Amitriptyliinin jakautumistilavuus vaihtelee huomattavasti ollen keskimäärin 14 (6.4-30.0) l/kg. Se sitoutuu plasman proteiineihin noin 95 %:sti.

Amitriptyliini metaboloituu maksassa. Vain pieni osa (alle 2 %) siitä erittyy muuttumattomana virtsaan. Päämetaboliitti, nortriptyliini, on farmakologisesti aktiivinen. Amitriptyliinin eliminaatiovaiheen puoliintumisaika on 10-40 tuntia. Iän myötä ja yliannostustiloissa puoliintumisaika voi pidetä.

Monet lääkeaineet (barbituraatit, fentiatsiinit, oraaliset kontraseptiivit), tupakointi ja virtsan pH:n muutokset vaikuttavat amitriptyliinin farmakokinetiikkaan.

Indikaatiot

Amitriptyliinihoidon seuranta.

Esivalmistelut

Näyte otetaan aamulla ennen seuraavaa lääkeannosta.

Menetelmä

LC-MS/MS. Vastauksena tulostetaan amitriptyliinin ja nortriptyliinin pitoisuudet.

Tekotiheys

3 kertaa viikossa.

Tulos valmiina

Viikon kuluessa.

Näyteastia

7 ml:n seerumiputki (punainen korkki), ei geeliä.

Näyte (minimi)

3 ml seerumia.

Näytteen säilytys

Viikonlopun yli jääkaapissa +5 °C, pitempiaikainen pakastettuna.

Näytteen lähetys

Ma-pe huoneenlämmössä. Pakastettu näyte lähetetään pakastettuna.

Viitearvot

S -Amitrip ei viitearvoja käytettävissä. S -Nortrip ei viitearvoja käytettävissä amitriptyliinihoidon seurannassa S -AmiNorS: 300 – 740 nmol/l

Tulkinta

Amitriptyliinin pitoisuudet seerumissa vaihtelevat yksilöllisesti. Terapeuttisella alueella amitriptyliinin ja nortriptyliinin yhteenlasketun pitoisuuden (S -AmiNorS) katsotaan yleensä masennuksen hoidossa olevan 300-740 nmol/l. Toksisia vaikutuksia saattaa esiintyä pitoisuuksilla yli 1100 nmol/l.

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529

Muutokset

*1.5.2017 Tekopaikka- ja viitearvomuutos.