Vaasa, laboratorio-ohjekirja

fP-Ammonium-ioni (1071 fP-NH4-ion )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

1.6.2020

Tekopaikka

Fimlab Laboratoriot Oy, Vaasan laboratorio/ (06) 213 2519, Pietarsaaren laboratorio/ (06) 786 2260.

Yleistä

Ammonium-ioneja syntyy suolistossa proteiinikatabolian yhteydessä typpipitoisista ravintoaineista. Suolistossa syntynyt ammoniakki kulkee porttilaskimon kautta maksaan, jossa siitä tehdään ureaa. Terveillä ihmisillä plasman ammoniakkikonsentraatio on lähes vakio eikä riipu ravinnosta. Ammonium-ioni on toksinen elimistölle ja erityisesti keskushermostolle.

Indikaatiot

Maksakooman diagnostiikka, neonatologiset ongelmat (metaboliset ongelmat, hyperammonemia).

Potilasohje

Paasto yli yön ja 30 min. lepo ennen näytteenottoa. Potilaan on oltava tupakoimatta näytteenottoaamua edeltävästä illasta (klo 24.00) lähtien. Päivystystilanteissa ja lasten aminohappoaineenvaihdunnan häiriöissä kliinisestä tilanteesta riippuva valmistelu.

Menetelmä

Entsymaattinen määritys.

Tekotiheys

Päivittäin. Päivystystutkimus.

Tulos valmiina

30 minuutin kuluessa näytteen saapumisesta laboratorioon.

Häiriötekijät

Hien ammoniakki häiritsee määritystä. Hemolyysi. Sulfasalatsiinin, kefoksitiinin ja temotsolomidin terapeuttiset pitoisuudet saattavat häiritä määritysmenetelmää ja vaikuttaa tuloksiin. Myös Intralipid voi häiritä.

Näyteastia

3 ml EDTA-putki (liila korkki) tai 0.3 ml mikro-EDTA-putki (liila korkki).

Näytteenotto

Kylmänäytteenotto ilman staasia, iho pestään vedellä näytekohdasta hyvin ja annetaan kuivua ennen näytteenottoa.

Näyte (minimi)

2 ml (0.3 ml) EDTA-plasmaa. Kapillaarinäyte ei käy.

Näytteen säilytys

Näyte säilyy vain 15 min. +20 °C ja 2 h +5 °C. Toimitetaan välittömästi laboratorioon, sentrifugoidaan kylmäsentrifugilla ja viedään kylmänä ilman erottelua analyysilaitteelle.

Aluenäytteenotto

Ei sovellu alueelliseen näytteenottoon.

Viitearvot

normaali: alle 50 µmol/l
keskoset: alle 150 µmol/l
vastasyntyneet: alle 200 µmol/l

Tulkinta

Kohonneita pitoisuuksia tavataan vaikean maksainsuffisienssin yhteydessä, pitoisuus korreloi maksakooman aiheuttamaan enkefalopatiaan, mutta ei maksavaurion asteeseen. Kohonneita pitoisuuksia tavataan myös suolistoverenvuodoissa sekä ureakierron häiriöissä (metaboliset entsyymipuutokset, hyperammonemia). Myös fyysinen rasitus voi nostaa arvoja. Valproaatti inhiboi ureasynteesiä ja aiheuttaa ammoniakin pitoisuuden lisääntymistä.

Hyperammonemian seulonta vastasyntyneillä on tärkeä erityisesti neurologisten oireiden selvittelyssä. Syynä hyperammonemiaan voivat olla mm. eräät synnynnäiset metaboliahäiriöt, vaikeat yleissairaudet sekä ns. neonataalinen hyperammonemia.

Yhteyshenkilöt

Vaasan laboratoriossa kemisti Anne Hänninen puh. 041 730 6712, Pietarsaaren laboratoriossa kemisti Diana Kujala p. 041 730 3592

Muutokset

*1.6.2020 Uusi tutkimus korvaa tutkimuksen 1070 fB-NH4-ion.