Vaasa, laboratorio-ohjekirja

S -Angiotensiini-1-konvertaasi (1092 S -ACE )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

3.4.2017

Tekopaikka

Synlab Suomi oy Ammattilaisneuvonta/020 734 1550.

Indikaatiot

Sarkoidoosin diagnostiikka (myös neurosarkoidoosi), taudin aktiivisuuden ja hoidon arviointi. ACE-estäjien esim. enalapriililla (mutta ei kaptopriilin) käytön kontrollointi. Mikäli potilasta hoidetaan enalapriililla tai lisinopriliillä (tai muulla veressä stabiililla ACE-estäjällä), matala ACE ilmaisee luotettavasti, että potilas on nauttinut lääkkeensä, mikä on usein tärkeää hoitomyöntyvyyden arvioinissa.

Menetelmä

Inhibitor Binding Assay (IBA), joka perustuu spesifisen, leimatun ACE-estäjän sitoutumiseen ACE-molekyylin aktiviseen keskukseen. Menetelmä on hyvin herkkä, mikä mahdollistaa ACE:n määritykseen esim. myös likvorista.

Tekotiheys

Tehdään 2 kertaa viikossa.

Näyteastia

5 ml seerumiputki (punainen korkki).

Näyte (minimi)

1 ml (0.4 ml) seerumia.

Näytteen säilytys

Säilytys max. 5 vrk jääkaapissa. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna.

Näytteen lähetys

Ma - pe huoneenlämmössä. Pakastetut näytteet lähetetään pakastelähetyksenä.

Viitearvot

20 - 60 U/l

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529