Vaasa, laboratorio-ohjekirja

P -Antitrombiini III (1103 P -AT3 )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

5.4.2022

Tekopaikka

Fimlab Vaasa / Hyytymislaboratorio/ 06 213 2517

Yleistä

Antitrombiini III on maksan tuottama glykoproteiini ja se on plasman tärkein hyytymistekijöiden fysiologinen antikoagulantti. Se estää trombiinia ja useita muita hyytymistekijöitä mm. hyytymistekijöitä Xa, IXa sekä XIa. Hepariini lisää plasman antitrombiinin aktiivisuutta. Hankittuja pieniä antitrombiini III:n tasoja voidaan nähdä vähentyneen synteesin (maksan vajaatoiminta), lisääntyneen menetyksen (nefroottinen syndrooma) tai lisääntyneen kulutuksen (disseminoitu intravaskulaarinen koagulaatio) yhteydessä. Hepariini lisää plasman antitrombiinin aktiivisuutta. Perinnöllinen AT III-vajaus aiheuttaa poikkeavan laskimotukostaipumuksen.

Indikaatiot

Antitrombiinin vajaus aiheuttaa laskimotukostaipumusta. Disseminoidun intravaskulaarisen koagulaation (DIC) seulonta. Hankinnaisen antitrombiini III:n vajauksen epäily (esim. DIC). Antitrombiinikorvaushoidon seuranta. Maksan toiminnan selvittely, kun potilaalla on esim. oraalinen antikoagulanttihoito, eikä tromboplastiiniaikaa voi käyttää. Hankinnaisesti pienentyneitä antitrombiiniaktiivisuuksia esiintyy mm. maksan vajaatoiminnassa (alentunut synteesi), nefroottisessa syndroomassa (menetys virtsaan), DIC:ssa ja tukoksen akuutissa vaiheessa (lisääntynyt kulutus) sekä pitkän hepariinihoidon aikana. Perinnöllisen AT III:n puutoksen epäily.

Esivalmistelut

Näyte otetaan ennen hepariinihoidon aloitusta tai aikaisintaan 3 viikon kuluttua hoidon lopettamisesta. Ennen näytteeonottoa otetaan poisheitettävä hukkaputki, joka on 1-8 ml sitraattiputki.

Huom. Älä sekoita tätä, Vaasan keskussairaalassa tehtävää AT3-tutkimusta, HUSissa tehtävään P -AT3-HUS -tutkimukseen, jonka HUSLAB pyytää tarvittaessa tromboositaipumus -tutkimuksen varmistustutkimuksena.

Menetelmä

Kromogeeninen fotometrinen menetelmä. Reagenssina Innovance Antithrombin Reagent.

Tekotiheys

Päivittäin. Päivystystutkimus.

Häiriötekijät

Ali-tai ylitäyttöiset putket hylätään, jolloin näytteenotto tulee uusia. Erittäin voimakas hemolyysi ja ikteerisuus voivat häiritä mittauksia. Nämä näytteet hylätään, jolloin näytteenotto tulee uusia. Voimakas sameus häiritsee mittausta.

Näyteastia

HUKKAPUTKI: Ennen näytteeonottoa otetaan poisheitettävä 1.8 ml sitraattiputki.

NÄYTEASTIA:AIKUISET: 1,8 ml sitraattiputki.(vaaleansininen korkki) LAPSET: Mikroputki 0.5 ml sitraattiputki. HUOM! Yksi mikroputki riittää vain yhteen tutkimukseen.

Näytteenotto

Näyte otetaan lyhyen staasipidon jälkeen ja se pitää saada ensi yrittämällä. Näytettä ei saa ottaa ensimmäisenä putkena. Avotekniikalla otettaessa on ehdotonta, että näyte otetaan putken merkkiviivaan saakka.

Näytteen säilytys

Kokoverinäyte säilyy 6 tuntia huoneenlämmössä, erotettu plasma 3 vuorokautta huoneenlämmössä. Plasma erotellaan sentrifugoimalla 2500 x g 10 min. Näytettä ei saa säilyttää jääkaappi lämpötilassa, +2 - +8 C:ssa. Pakastettuna näyte säilyy noin kuukauden. Pakastettu näyte sulatetaan ennen analysointia 37 ºC:ssa.

Aluenäytteenotto

Lähetys huoneenlämpöisenä, jos perillä 6 tunnin kuluessa, muuten näyte on sentrifugoitava (2500 g, 10 min huoneenlämmössä), plasma erotettava muoviputkeen ja lähetettävä huoneenlämmössä tai pakastettuna. Näyte ei saa sulaa matkalla.

Viitearvot

80 - 120 %

Tulkinta

P -AT III on alentunut perinnöllisessä antitrombiini III:n puutoksessa.Vajausta sairastavilla ensimmäinen tromboosiepisodi tulee noin 25 vuoden iässä. AT III-pitoisuutta laskevat mm. maksan vajaatoiminta, suuret leikkaukset ja traumat, akuutti tukos, pitkä hepariinihoito, infektiot, palovammat, DIC, maksametastaasit, nefroottinen syndrooma sepsis, E-pillerit ja raskaus.

Yhteyshenkilöt

Sairaalakemisti Anne Hänninen puh. 041 7306712 ja kemisti Jukka Salminen puh. 06 213 2529

Muutokset

*6.3.2020 Poistettu lisäaineeton hukkaputki.
*31.3.2020 Analyysilaitteet ja reagenssit muuttuvat.
*26.4.2021 Häiriötekijät päivitetty. 1.10.2021 Päivitetty häiriötekijät.
*5.4.2022 Yhtenäistetty näyteastian kirjaaminen.