Vaasa, laboratorio-ohjekirja

S -Leukosyyttivasta-aineet, toimivan siirrännäisen seuranta (11451 S -LeukAbF )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

15.08.2018

Tekopaikka

SPR Veripalvelu/Kudostyypitysosasto 029 300 1796.

Lähete

SPR kudostyypitysosasto, Leukosyyttivasta-aineet (fi, sv).

Jos potilas on saanut anti-CD3-, OKT3- tai anti-CD20- (rituximabi) vasta-ainetta, tulee tieto tästä hoidosta ilmoittaa lähetteessä. Kyseiset lääkkeet voivat aiheuttaa vääriä positiivisia tuloksia vasta-ainetutkimuksissa ja ristikokeissa.

Yleistä

Aiemmat verensiirrot, raskaudet tai elinsiirrot voivat aiheuttaa immunisoitumisen elimistölle vieraita HLA-molekyylejä kohtaan. Ennen elinsiirtoa todetut ja erityisesti elinsiirron jälkeen uutena todetut luovuttajaa kohtaan olevat leukosyytti- eli valkosoluvasta-aineet voivat heikentää siirteiden ennustetta ja liittyvät vasta-ainevälitteiseen hyljintään.

Tutkimukseen kuuluu:

S -Leukosyyttivasta-aineet, IgG, seulonta

S- Leukosyyttivasta-aineet, paneelireaktiiviset, IgG

S -Leukosyyttivasta-aineet, luokka I, IgG, tunnistus

S -Leukosyyttivasta-aineet, luokka II, IgG, tunnistus

S -HLA-Luovuttajaspesifiset vasta-aineet

Indikaatiot

Elinsiirron saaneen potilaan rutiiniseuranta tai epäily vasta-ainevälitteisestä hyljinnästä.

Esivalmistelut

Jos potilas on saanut anti-CD3-, OKT3- tai anti-CD20- (rituximabi) vasta-ainetta, tulee tieto tästä hoidosta ilmoittaa lähetteessä. Kyseiset lääkkeet voivat aiheuttaa vääriä positiivisia tuloksia vasta-ainetutkimuksissa ja ristikokeissa.

Menetelmä

Ks. yksittäiset tutkimukset.

Tekotiheys

Joka toinen viikko.

Tulos valmiina

Kahden viikon kuluessa. Tutkimus voidaan tehdä kiireellisenä, jolloin tulos tulee seuraavana päivänä. Tästä on sovittava erikseen laboratorion kanssa ja siitä laskutetaan kiireellisyyslisä.

Näyteastia

10 ml seerumiputki (punainen korkki).

Näyte (minimi)

2 ml seerumia.

Näytteen säilytys

Huoneenlämmössä.

Näytteen lähetys

Lähetys ma-to huoneenlämmössä postitse.

Viitearvot

Lausunto.

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529

Muutokset

*15.08.2018 Uusi tutkimus.