Vaasa, laboratorio-ohjekirja

S -Leukosyyttivasta-aineet, HLA-erollinen haploidenttinen (11452 S -LeukAbH )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

15.08.2018

Tekopaikka

SPR Veripalvelu/Kudostyypitysosasto 029 300 1796.

Lähete

SPR kudostyypitysosasto, Leukosyyttivasta-aineet (fi, sv).

Yleistä

HLA-alloimmunisaation tavallisimmat aiheuttajat ovat raskaudet, verituotteiden siirrot ja elinsiirrot. HLA-eroavassa kantasolusiirrossa rejektioriski on suurentunut, jos potilaalla on vasta-aineita siirteen eroavia antigeeneja kohtaan. Määrittämällä etukäteen potilaan HLA-vasta-ainestatus ja mahdolliset vasta-ainespesifiteetit voidaan välttää sellaisten siirteiden käyttöä, joiden eroavia antigeeneja kohtaan potilas on immunisoitunut. Näin HLA-erollisten siirteiden hylkiytymisriski pienenee.

Tutkimukseen kuuluu:

S- Leukosyyttivasta-aineet, paneelireaktiiviset, IgG

S -Leukosyyttivasta-aineet, luokka I, IgG, tunnistus

S -Leukosyyttivasta-aineet, luokka II, IgG, tunnistus

S -HLA-Luovuttajaspesifiset vasta-aineet

Indikaatiot

Kantasolusiirtoa odottava potilas, jolle suunnitellaan HLA-erollista kantasolusiirtoa.

Menetelmä

Ks. yksittäiset tutkimukset.

Tekotiheys

Joka toinen viikko.

Tulos valmiina

Kahden viikon kuluessa. Tutkimus voidaan tehdä kiireellisenä, jolloin tulos tulee seuraavana päivänä. Tästä on sovittava erikseen laboratorion kanssa ja siitä laskutetaan kiireellisyyslisä.

Näyteastia

10 ml seerumiputki (punainen korkki).

Näyte (minimi)

2 ml seerumia.

Näytteen säilytys

Huoneenlämmössä.

Näytteen lähetys

Lähetys ma-to huoneenlämmössä postitse.

Viitearvot

Lausunto.

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529

Muutokset

*15.08.2018 Uusi tutkimus.