Vaasa, laboratorio-ohjekirja

B -Bakteeri, viljely (1153 B -BaktVi )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

7.1.2016

Tekopaikka

Vaasan KS/Kliinisen mikrobiologian laboratorio/(06) 2132842

Indikaatiot

Sepsiksen tai muun vakavan infektion epäily (mm. meningiitti, endokardiitti, bakteeripneumonia, pyeonefriitti, bakteerienteriitti, myosiitti/faskiitti/selluliitti/erysipelas, purulentti artriitti), epäselvän kuumeilun etiologian selvittäminen, immunosuppressiopotilaiden epäselvät infektiot.

Esivalmistelut

Endokardiittiepäily, meningokokkiepäily, hiivasepsisepäily, kampylobakteeriepäily, anaerobi-infektion epäily, eläimen pureman jälkeinen kuumeilu, sub-/trooppisissa maissa oleskelun jälkeinen kuumeilu sekä immunosupressiotila on ilmoitettava lähetteessä.

Jos veriviljelynäyte otetaan kanyylin kautta tai arteriasta, on siitä mainittava lähetteessä.

Pneumokokkipneumoniaa epäiltäessä tilataan B-BaktVi:n lisäksi virtsanäytteestä tehtävä 3326 __-StpnAg.

Mykobakteeribakteremiaa epäiltäessä tilataan erikoisviljely 4438 B -TbEVi.

Menetelmä

Automaattinen veriviljelyn seuranta (Bactec) ja kasvusignaalin antaneista viljelyistä tehtävä mikrobintunnistus ja herkkyysmääritys.

Tekotiheys

Mikrobintunnistuksia ja herkkyysmäärityksiä tehdään kaikkina päivinä mikrobiologian laboratorion aukioloaikana.

Tulos valmiina

Bactec-automaatti antaa signaalin mikrobikasvukriteerien täyttyessä. Kasvunopeus riippuu mikrobilajista, mikrobimäärästä veressä, verinäytteen määrästä, veriviljelypullojen Bactec-automaattiin laittamisviiveestä ja potilaan mahdollisesta antibioottilääkityksestä. Tavalliset aerobiset sepsispatogeenit antavat kasvusignaalin 10 – 20 tunnin kuluttua Bactec-automaattiin laittamisesta, anaerobit, hiivat ja muut hitaat tai vaativat lajit 1 – 5 vuorokauden kuluttua.

Mikrobiologian laboratorio (arkisin klo 7.15-15.45, viikonloppuisin klo 8-15) soittaa tilaajalle positiivisen näytteen värjäystuloksen ja kysyy tarvittaessa lisätietoja jatkotutkimuksia varten. Mikrobin tunnistus- ja herkkyystestaus käynnistetään samalla. Eri testien valmistumisaika vaihtelee tunnista vuorokausiin. Laboratorio antaa niistä alustavia vastauksia laboratoriotietojärjestelmään ja pyrkii tiedottamaan tutkimuksen vaiheista lausunnoissa. Lopullinen tulos annetaan, kun kaikki testitulokset ovat valmiit.

Lopullinen negatiivinen tutkimustulos annetaan kasvatusajan loputtua 7 vuorokauden kuluttua, laboratorioon ilmoitetuissa endokardiitti- ja hiivasepsisepäilyissä 10 vrk:n kuluttua. Huom. Alustavia negatiivisia vastauksia (2 vrk:n kohdalla) ei toistaiseksi pystytä antamaan. Käytännössä, jos laboratorio ei ole ilmoittanut positiivisesta tulosta, on viljelyä pidettävä negatiivisena. Laboratorioon soittamista emme suosittele, koska se ei tuota lisätietoa.

Näyteastia

Pääsääntöisesti käytetään pulloparia, joka koostuu aerobipullosta (harmaan suojan alla sininen korkki, pullossa antibiootteja sitovia resiinipartikkeleita) ja anaerobipullosta (violetin suojan alla purppura korkki ). Pediatrista pulloa (vaaleanpunaisen suojan alla harmaa korkki, pullossa resiinipartikkeleita) ei tule käyttää yksinään kuin tilanteissa, joissa verta ei todennäköisesti ole saatavissa kuin 1-3 ml (pikkulapset, erittäin huonosuoniset potilaat). Pediatrisen pullon parina käytetään anaerobipulloa, jos verta onkin saatavissa enemmän (esim. isommat lapset).

Näytteenotto

Aseptiikan merkitys on suuri. Ihoperäiset kontaminanttibakteerit voivat kasvaa nopeammin kuin oikea sepsiksen aiheuttaja, joka jää havaitsematta. Veriviljelynäytteet tulisi ottaa ihoalueelta, josta ei vielä ole otettu muita laboratorionäytteitä. Ainakin yksi veriviljelynäytteenottokerta tulee suorittaa aseptisesti venapunktiolla tai aivan tuoreen kanyylin kautta (ei nesteensiirtokanyylin).

Veriviljelytutkimuksen herkkyys havaita sepsiksen aiheuttaja riippuu olennaisesti verinäytteiden kokonaismäärästä. Pääsääntöisesti tulisi tilata 2-3 veriviljelyä, jolloin näytemääräksi saadaan yhteensä 40 – 60 ml verta. Nämä veriviljelyt voidaan ottaa yhdellä pistolla samanaikaisesti (joskin lähetteet tehtävä erikseen eri kellonajalle) numeroiden pullot tussilla ottamisjärjestyksessä 1-4 tai 1-6. Epäselvissä ja toistuvissa kuumeiluissa sekä endokardiitti- ja hiivasepsisepäilyissä suositellaan 3-4 veriviljelyn (yhteensä 6-9 pulloa) ottamista eri aikoina, mieluiten kuumeen nousuvaiheissa. Jos potilas jo saa antibioottihoitoa, suositellaan näytteenoton ajoittaminen juuri ennen lääkkeen antamista.

Välineet

Aseptinen valmistelu

Näytteenotto siipineulalla (vakuumitekniikka)

Näytteenotto ruiskulla (avotekniikka)

Näytteenoton lopuksi sekoita pulloja kääntelemällä niitä ylösalaisin muutama kerta. Pulloihin liimataan tarra (henkilötiedot, näytteenoton päivämäärä ja kellonaika) pystyasentoon niin, että se ei peitä pullon omaa viivakoodia.

Pullot toimitetaan laboratorioon viivytyksettä. Kaikkina aikoina: tuo pullot B3 tarvikejakelun pöydälle tai putkipostilla B3:een (huom. suojaa pullot käärimällä ne selloloosavanuun ennen laatikkoon ja kapseliin laittamista – pediatrinen pullo on lasia). Arkisin klo 7.15-15.00: voit tuoda pullot myös suoraan mikrobiologian laboratorioon (B2) tai putkipostilla B2:een (suojattuina).

Alueen terveyskeskuksista / laboratoriotoimipisteistä lähetettävien veriviljelyiden lähettämisessä on huomioitava, että veriviljelypullot on säilytettävä ja kuljetettava huoneenlämmössä, mikäli niitä ei näytteenoton jälkeen varmuudella saada VKS:n veriviljelyautomaattiin alle 20 tunnissa. (Veriviljelypullojen lämpökaappi-inkuboinnista saattaa olla hyötyä su - to ilta-yöaikaan otettujen näytteiden kohdalla, mutta inkubointi ei ole välttämätöntä.)

Näyte (minimi)

Aikuisilla: 8-10 ml (8 ml) / aerobipullo ja 8-10 ml (8 ml) / anaerobipullo. Pikkulapsilla: 1-3 ml (1 ml) / pediatrinen pullo. Pienet näytetilavuudet laskevat sepsispatogeenin havaitsemisen todennäköisyyttä.

Viitearvot

Negatiivinen. Joskus esiintyy vähä/lyhytoireisia, ohimeneviä bakteremioita, joiden kliininen merkitys voi olla vähäinen. Toisaalta potilaalla voi olla todellinen sepsis, joka kuitenkin jää viljelynegatiiviseksi esim. liian vähäisen näytemäärän, erikoisen aiheuttajamikrobin (osa lajeista kasvaa heikosti tai ei ollenkaan veriviljelyolosuhteissa) tai aloitetun antibioottilääkityksen vuoksi.

Tulkinta

Positiivinen tulos viittaa sepsikseen/bakteremiaan. Positiivinen kasvutulos voidaan saada myös kontaminaatiotapauksissa. Kolmen pulloparin käytäntö on optimaalinen sekä tutkimuksen herkkyyden että tarkkuuden lisäämiseksi. Ihoperäiset lajit (mm. mikrokokki, koagulaasinegatiiviset stafylokokit, difteroidit, propionibakteerit, viridansryhmän streptokokit) etenkin yhden pullon löydöksinä viittaavat usein näytteenottokontaminaatioon ellei potilaalla ole erityistä infektiolle altistavaa syytä. Bacillus- ja eräitä sauvakontaminaatiota tavataan esim. saastuneiden i.v.nesteiden yhteydessä.

Yhteyshenkilöt

Sairaalamikrobiologi Roosa Jämsén p. 041 730 3503, ylilääkäri Suvi-Sirkku Kaukoranta p. 041 730 3918.

Muutokset

*7.1.2016 siirtyminen Bactec-laitteistoon