Vaasa, laboratorio-ohjekirja

Li-Bakteeri, viljely (1154 Li-BaktVi )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

2.7.2013

Tekopaikka

Vaasan KS/Kliinisen mikrobiologian laboratorio/(06) 2132842

Indikaatiot

Bakteerimeningiittiepäily.

Esivalmistelut

Lähetteestä on ilmettävä, epäilläänkö vahvasti bakteerimeningiittiä vai halutaanko sen mahdollisuus vain poissulkea. Haluttaessa likvorin bakteeriantigeenitutkimusta, se pitää erikseen pyytää tutkimusnumerolla 1143 Li-BaktAg, mutta se saadaan samasta näytteestä kuin kemian tutkimukset.

Menetelmä

Bakteeriviljely ja -värjäys.

Tekotiheys

ma-su.

Tulos valmiina

Värjäystulos ilmoitetaan välittömästi sen valmistuttua. Negatiivinen viljelytulos on valmiina 2 päivää näytteenoton jälkeen, positiivisen tuloksen valmistumiseen menee 3-4 työpäivää. Viljelyssä esiintulevat mikrobit tunnistetaan ja niille tehdään herkkyysmääritys.

Näyteastia

Näytteenottovälineet:

Näytteenotto

Muista ihon huolellinen desinfektio ennen näytteenottoa ja empiirinen antimikrobiterapia heti näytteenoton jälkeen.

Likvoria tiputetaan lämpimille maljoille 3 tippaa molemmille, tippa objektilasille ja 1-2 ml koeputkeen. Objektilasin on annettava kuivua, ennen kuin se laitetaan kuljetuskoteloon. Näytteet kuljetetaan välittömästi tämän jälkeen laboratorioon: maljat tarvikejakelun lämpökaappiin ja putket kemiallisiin tutkimuksiin.

Viitearvot

Negatiivinen

Tulkinta

Bakteerikasvua likvorista pidetään merkityksellisenä.

Yhteyshenkilöt

Sairaalamikrobiologi Roosa Jämsén p. 041 730 3503, ylilääkäri Suvi-Sirkku Kaukoranta p. 041 730 3918

Muutokset

*2.7.2013 Päivitys näyteastiatietoihin