Vaasa, laboratorio-ohjekirja

S -Leflunomidi (Arava) (11901 S -Leflu )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

1.5.2018

Tekopaikka

Eurofins Central Laboratory, B.V..

Lähete

Näytteen mukana on oltava Leflunomide Plasma Shipment List (laboratorio täyttää). Lähetteen sininen osa lähetetään ensimmäisen ja valkoinen osa toisen näytteen mukana. Ks. pakkausohje. Teriflunomidille (Aubagio®) on oma lähete ja oma ohjeensa.

Indikaatiot

Arava® (Leflunomidi) jäännöspitoisuuden seuranta (washout).

Esivalmistelut

Ennen tilausta on varmistettava, että tarvittava lähetyspakkaus ja lähete on saatavilla (soitto laboratorioon puh. 6521 mielellään viikko ennen suunniteltua ensimmäistä näytteenottoa). Tutkimus tehdään pariseerumeista joista jälkimmäinen otetaan aikaisintaan kahden viikon kuluttua. Näytteitä voidaan ottaa vain keskussairaalan B1-näytteenotossa ma-to, ei arkipyhien aattona.

Menetelmä

LC-MSMS.

Tulos valmiina

Kahden viikon kuluessa.

Näyteastia

6 ml:n EDTA-putki (näytteenottokitissä).

Näyte (minimi)

2 ml EDTA-plasmaa. Näytteenottokitin mukana tulee näytteenotto- ja erotteluputki. Näytteenottokittejä säilytetään lajittelussa.

Ohje laboratoriolle

Ks. pakkaus ja lähetysohje

Näytteen säilytys

Huoneenlämpötilassa.

Näytteen lähetys

Katso lajittelun ohje lj_oh_22.

Viitearvot

Alle 0.02 mg/l.

Tulkinta

A771726:n plasmapitoisuudet saattavat olla pitkään yli 0.02 mg/l. Konsentraation voidaan olettaa laskevan alle 0.02 mg/l noin kahden vuoden jälkeen leflunomidihoidon loppumisesta. Kahden vuoden lääkkeettömän jakson jälkeen A771726:n plasmapitoisuudet mitataan ensimmäisen kerran. Tämän jälkeen A771726:n plasmapitoisuus tulee mitata uudelleen aikaisintaan 14 vuorokauden kuluttua. Teratogeenisuuden riskiä ei ole odotettavissa, jos molemmat plasmapitoisuudet ovat alle 0.02 mg/l.

Elimistöstä poistamismenetelmä Leflunomidihoidon lopettamisen jälkeen:

8 g kolestyramiinia 3 kertaa vuorokaudessa 11 vuorokauden ajan tai vaihtoehtoisesti 50 g jauhemaista lääkehiiltä 4 kertaa vuorokaudessa 11 vuorokauden ajan.

Kuitenkin myös kummankin menetelmän jälkeen tarvitaan varmennus kahdella testillä aikaisintaan 14 päivän välein sekä puolentoista kuukauden lääkkeetön jakso ensimmäisestä 0.02 mg/l pitoisuuden alittavasta plasmapitoisuudesta fertilisaatioon.

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529

Muutokset

*10.6.2020 Myös teriflunomidi (Aubagio®) tilataan tällä koodilla.