Vaasan keskussairaala, laboratorio-ohjekirja

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

P -Hyytymistekijä IX (1211 P -FIX )

Tarkistettu

25.4.2017

Tekopaikka

HUSLAB / Meilahden sairaalan laboratorio puh. (09) 471 74330, päivystysaikana 72574.

Yleistä

FIX-määritys kuuluu tutkimukseen 3355 P -Vuotot.

Indikaatiot

Vuototaipumuksen selvittely. B-hemofilia ja sen korvaushoidon seuranta.

Menetelmä

Menetelmässä mitataan hyytymisaikaa tutkittavan näytteen ja FIX-puutosplasman seoksesta. Hyytymisaika on kääntäen verrannollinen tutkittavan näytteen hyytymistekijäaktiivisuuteen.

Tekotiheys

Arkipäivisin.

Tulos valmiina

2 - 3 arkipäivän kuluessa.

Näyteastia

2 ml Na-sitraattiputki (vaaleansininen korkki).

Näytteenotto

Huomioi hyytymistutkimusten erikoisvaatimukset, ks. lajittelutyöpisteen Hyytymistutkimusnäytteen käsittelyohje (HUSLAB).

Näyte (minimi)

2x0.6 ml plasmaa (lapset 2x0.6 ml).

Ohje laboratoriolle

Plasma erotetaan ja pakastetaan heti kuten ohjeessa Hyytymistutkimusnäytteen esikäsittelyohje (HUSLAB) kuvataan.

Näytteen säilytys

-20 °C 2 vko, pitempiaikainen -70 °C.

Näytteen lähetys

Pakastelähetys.

Viitearvot
Aikuiset (yli 18 v) 70 - 140 %
Tulkinta

Hyytymistekijä IX on maksan tuottama ns. ulkoisen hyytymisjärjestelmän tekijä. Sen synteesi vaatii gammakarboksylaation, joka on K-vitamiini-riippuvaista. Aktiivisuuden alentuminen voi johtua varfariinihoidosta, K-vitamiinin puutteesta, maksan vajaatoiminnasta tai lisääntyneestä kulutuksesta (esim. vuoto). B-hemofiliassa hyytymistekijä IX:n aktiivisuus on alentunut tai puuttuu.

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529

Muutokset

*25.4.2017 Uusi viitealue.