Vaasa, laboratorio-ohjekirja

B -Spinocerebellaariataksia 8, ataksiini 8-geenin toistoalueen ekspansion tutk. (12247 B -SCA8-D )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

5.12.2018

Tekopaikka

TYKS Laboratoriotoimialue/ Lääketieteellinen genetiikka/(02) 313 9156.

Yleistä

Spinoserebellaariataksia 8 (SCA8) on autosomissa vallitsevasti periytyvä ataksiasairaus, joka assosioituu ATXN8/ATXN8OS-geenin CTG-toistojaksoalueen monistumaan. Potilailla toistojaksoja on 80-800, kun normaalivariaatio on 16-80. SCA8-tautiin liittyvä CTG-ekspansio on poikkeuksellinen muiden SCA-tautien joukossa, koska kyseistä CTG-monistumaa on toisinaan havaittavissa myös terveillä henkilöillä (Suomessa 2.9 %:lla kontrolleista). Syytä siihen, miksi mutaatio aiheuttaa neurologisen oireiston vain osalle kantajistaan, ei tunneta. Siksi SCA8-mutaatiota ei vielä tässä vaiheessa voida pitää diagnostisena edes ataksiapotilaalla. SCA8-toistojaksomonistuma ryvästyy kuitenkin selvästi ataksiaa sairastaviin ja esimerkiksi Suomessa ATXN8/ATXN8OS-geenin CTG-monistuma on osoitettavissa noin 18 %:lla dominanttia ataksiaa sairastavista.

Empiirisen aineiston perusteella SCA8-mutaatiolöydökselle on laskettavissa ns. prediktiivinen arvo, joka riippuu sukutaustasta. SCA8-mutaatiolöydöksen prediktiivinen arvo on korkein dominanttia ataksiaa sairastavalla (86 %), mutta käyttökelpoinen myös sporadisissa tapauksissa (47 %). SCA8:n geenitesti on siis käyttökelpoinen oireisten potilaiden ataksian syyn selvittämisessä.

Indikaatiot

Kliininen epäily SCA8-taudista. SCA8-geenitestiä ei voi tilata prediktiivisenä. Myöskään sikiödiagnostiikkaa ei tehdä SCA8-taudissa.

Esivalmistelut

Näyte suositellaan otettavaksi maanantaista torstaihin klo 14 mennessä, ei arkipyhää edeltävänä päivänä.

Menetelmä

ATXN8/ATXN8OS-geenin PCR-monistus CTA/CTG-toistojaksoa rajaavilla alukkeilla ja alleelien koon määritys fragmenttianalyysillä. Suurten ekspansioiden varmistus LongExtend-PCR:llä.

Tulos valmiina

3-6 viikkoa, kiireellisenä 3-5 päivää.

Näyteastia

10 ml EDTA-vakuumiputki.

Näyte (minimi)

10 ml (5 ml) EDTA-verta.

Näytteen säilytys

2-3 vrk huoneenlämmössä.

Näytteen lähetys

Ma-to huoneenlämmössä postin pikapakettina.

Tulkinta

CTG-toistojaksoalueen ekspansion löytyminen ATXN8/ATXN8OS-geenistä oireiselta ataksiapotilaalta viittaa SCA8-tautiin. Mutaatiopositiivisen potilaan lausunnossa löydökselle annetaan prediktiivinen arvo, joka kertoo SCA8-taudin todennäköisyyden suomalaisista ataksiapotilaista tehdyn empiirisen tutkimusaineiston perusteella.

Yhteyshenkilöt

TYKS: Sairaalageneetikot (02) 313 9156, (02) 313 7475. Vaasan KS: Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529

Muutokset

*5.12.2018 Uusi tutkimus.