Vaasa, laboratorio-ohjekirja

S -Diatsepaami (1240 S -Diatsep )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

21.2.2022

Tekopaikka

Vita Laboratorio/09 228 800.

Yleistä

Diatsepaami on bentsodiatsepiinijohdos, jota käytetään tuska- ja levottomuustilojen, psyykkisten jännitystilojen, unettomuuden ja psykosomaattisten sairauksien oireiden lievittämiseen. Diatsepaamia käytetään myös epilepsialääkkeenä ja lihasrelaksanttina. Diatsepaami imeytyy nopeasti ja täydellisesti suun kautta annettuna. Huippupitoisuus saavutetaan 30-90 minuutin kuluessa. Imeytyminen lihaksesta on hidasta ja vaihtelevaa. Iäkkäillä henkilöillä imeytyminen myös ruoansulatuskanavasta on hidasta. Diatsepaamin jakautumistilavuus on 1.2 l/kg ja puoliintumisaika on 24-48 tuntia. Nämä kasvavat vanhuksilla ja vaikeissa maksasairauksissa. Jatkuvasti käytettäessä tarvitaan vakiintuneen tason saavuttamiseen 5-10 vuorokautta.

Diatsepaami metaboloituu maksassa demetylaatiolla ja hydroksylaatiolla. Päämetaboliitti, nordiatsepaami, on farmakologisesti aktiivinen. Sen puoliintumisaika (48-72 tuntia) on pidempi kuin diatsepaamin. Nordiatsepaamin pitoisuus vaihtelee vuorokauden aikana vähemmän kuin diatsepaamin. Molemmat yhdisteet sitoutuvat runsaasti plasman proteiineihin (97-99 %). Nordiatsepaami metaboloituu edelleen mm. oksatsepaamiksi, joka myös on sedatiivinen ja anksiolyyttinen. Näin ollen bentsodiatsepiinien pitkä puoliintumisaika ja lukuisat aktiiviset metaboliitit vaikeuttavat pitoisuusmääritysten tulosten ja kliinisen vasteen välisen suhteen arviointia.

Sekä diatsepaamin että nordiatsepaamin pitoisuudet ilmoitetaan vastauksessa. Viitealue on määritelty diatsepaamin ja nordiatsepaamin pitoisuuksien summalle.

Indikaatiot

Lääkeainepitoisuuden seuranta (TDM).

Esivalmistelut

Näyte otetaan aamulla ennen seuraavaa lääkeannosta.

Menetelmä

Korkeapainenestekromatografia-massaspektroskopia (LC-MS).

Tulos valmiina

Viikon kuluessa.

Näyteastia

10 ml:n seerumiputki (punainen korkki), ei geeliputki.

Näytteenotto

Näyte otetaan aamulla ennen seuraavaa lääkeannosta.

Näyte (minimi)

3 ml seerumia.

Näytteen säilytys

3 vrk jääkaappilämpötilassa +5°C, pitempiaikaisesti pakastettuna -20°C.

Näytteen lähetys

Ma-pe huoneenlämpöisenä, pakastettuna -20°C.

Viitearvot

Diatsepaamin ja nordiatsepaamin summa: 0.70 - 7.00 µmol/l

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529

Muutokset

*01.04.2013 Menetelmä-, tekopaikka- ja viitearvomuutos.
*21.2.2022 Vastausviive päivitetty.