Vaasa, laboratorio-ohjekirja

B -Fosfatidyylietanoli, verestä (12510 B -PEth )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

12.7.2022

Tekopaikka

Vita laboratorio/09 228 800.

Indikaatiot

Alkoholin suurkulutuksen osoittaminen yhdessä henkilön alkoholinkäyttöanamneesin kanssa.

Esivalmistelut

Näyte voidaan ottaa vain ma - ke.

Menetelmä

LC-MS/MS.

Tulos valmiina

Viikon kuluessa.

Häiriötekijät

Näytteen kontaminoituminen etanolilla näytteenoton yhteydessä voi aiheuttaa PETh:in muodostumista näytteen säilyttämisen yhteydessä. Samoin jos henkilön veressä on ollut runsaasti alkoholia näytteenoton yhteydessä (humalatila) ja näytettä säilytetään pidempään ennen analyysiä, voi fosfatidyylietanolia muodostua näytteessä In Vitro.

Näyteastia

1x3 ml EDTA-putki, ei geeliä.

Näytteenotto

Näytteenotossa ei saa käyttää etanolia ihon puhdistukseen. Näytteenoton jälkeen kääntele putkea VAROVASTI ylösalaisin muutaman kerran (älä ravista!) hyytymisen estämiseksi.

Näyte (minimi)

1x3 ml (0.5 ml) EDTA-verta.

Näytteen säilytys

Jääkaapissa +5 °C enintään 3 vrk.

Näytteen lähetys

Huoneenlämmössä kokoverenä ma-to, ei sentrifugoida. Näyte ei saa jäätyä.

Viitearvot

Alle 0.3 µmol/l

Tulkinta

Fosfatidyylietanoli on poikkeava fosfolipidi, jota muodostuu elimistössä vain ja ainoastaan alkoholin käytön yhteydessä fosfolipaasi D:n vaikutuksesta. Jos alkoholia käytetään runsaasti ja säännöllisesti, käytön seurauksena verisolut rikastuvat PEth:lla. Yksittäinen alkoholin nauttimiskerta tai humalatila ei nosta verenkierron PEth-arvoja (huippupitoisuus jää alle 0.05 - 0.1 umol/l ja laskee veren alkoholipitoisuuden laskiessa). PEth-pitoisuuden nousuun vaaditaan enemmän kuin viikon kestänyt säännöllinen alkoholinkäyttö.

Kirjallisuuden mukaan sosiaalinen kohtuukäyttö nostaa B-PEth arvoja, mutta keskimäärin alle 0.3 µmol/l tasolle. Säännöllisesti isoja määriä päivittäin (yli 60 g/päivä) ja pitkiä aikoja käyttävillä B-PEth pitoisuudet nousevat selvästi (B -PEth 2.4 - 5.4 µmol/l).

B-PEth pitoisuus korreloi positiivisesti viimeisten 2 viikon aikana käytetyn alkoholin määrään. PEth:n puoliintumisaika verenkierrossa on noin 4 päivää. PEth voidaan osoittaa verenkierrosta, käyttömäärästä riippuen 2 - 4 viikon kuluttua alkoholin käytön jälkeen.

PEth:n veripitoisuuden ja käytetyn alkoholimäärän välistä yhteyttä ei ole täysin osoitettu eri henkilöillä. Tämän vuoksi eri henkilöiden erilaisia kulutusmääriä ei voi arvioida tai vertailla keskenään suhteessa mitattuun PEth-arvoon. Tutkimuksen spesifisyys on hyvä (lähes 100 %) ja herkkyys on parempi (n. 94 -100 %) kuin S-CDT, E-MCV ja S-GT tutkimuksissa yksinään tai niiden kombinaatioissa. Vääriä positiivisia ei ole osoitettu.

Yhteyshenkilöt

Sairaalakemisti Anne Hänninen puh. 041 730 6712

Muutokset

*21.11.2018 tutkimus.
*20.10.2020 Näytteen esivalmistelu- ja säilytysohjeiden päivitys
*6.11.2020 Näytteen lähetysohjeen päivitys.
*1.12.2020 Näytteen esivalmisteluohjeen päivitys.
*12.7.2022 Näytteen määrän muutos 2x3 ml -> 1x3ml