Vaasa, laboratorio-ohjekirja

B -Fosfatidyylietanoli, verestä (12510 B -PEth )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

21.11.2018

Tekopaikka

Vita laboratorio/(09) 2288 0424.

Indikaatiot

Alkoholin suurkulutuksen osoittaminen yhdessä henkilön alkoholinkäyttöanamneesin kanssa.

Menetelmä

LC-MS/MS.

Tulos valmiina

Viikon kuluessa.

Häiriötekijät

Näytteen kontaminoituminen etanolilla näytteenoton yhteydessä voi aiheuttaa PETh:in muodostumista näytteen säilyttämisen yhteydessä. Samoin jos henkilön veressä on ollut runsaasti alkoholia näytteenoton yhteydessä (humalatila) ja näytettä säilytetään pidempään ennen analyysiä, voi fosfatidyylietanolia muodostua näytteessä In Vitro.

Näyteastia

2x3ml EDTA-putki, ei geeliä.

Näytteenotto

Näytteenotossa ei saa käyttää etanolia ihon puhdistukseen. Näytteenoton jälkeen kääntele putkea VAROVASTI ylös-alaisin muutaman kerran (älä ravista!) hyytymisen estämiseksi.

Näyte (minimi)

2x3 ml (0.5 ml) EDTA-verta.

Näytteen säilytys

Jääkaapissa +5 °C.

Näytteen lähetys

Huoneenlämmössä kokoverenä, ei sentrifugoida. Näyte ei saa jäätyä.

Viitearvot

Alle 0.3 µmol/l

Tulkinta

Fosfatidyylietanoli on poikkeava fosfolipidi, jota muodostuu elimistössä vain ja ainoastaan alkoholin käytön yhteydessä fosfolipaasi D:n vaikutuksesta. Jos alkoholia käytetään runsaasti ja säännöllisesti, käytön seurauksena verisolut rikastuvat PEth:lla. Yksittäinen alkoholin nauttimiskerta tai humalatila ei nosta verenkierron PEth-arvoja (huippupitoisuus jää alle 0.05 - 0.1 umol/l ja laskee veren alkoholipitoisuuden laskiessa). PEth-pitoisuuden nousuun vaaditaan enemmän kuin viikon kestänyt säännöllinen alkoholinkäyttö.

Kirjallisuuden mukaan sosiaalinen kohtuukäyttö nostaa B-PEth arvoja, mutta keskimäärin alle 0.3 µmol/l tasolle. Säännöllisesti isoja määriä päivittäin (yli 60 g/päivä) ja pitkiä aikoja käyttävillä B-PEth pitoisuudet nousevat selvästi (B -PEth 2.4 - 5.4 µmol/l).

B-PEth pitoisuus korreloi positiivisesti viimeisten 2 viikon aikana käytetyn alkoholin määrään. PEth:n puoliintumisaika verenkierrossa on noin 4 päivää. PEth voidaan osoittaa verenkierrosta, käyttömäärästä riippuen 2 - 4 viikon kuluttua alkoholin käytön jälkeen.

PEth:n veripitoisuuden ja käytetyn alkoholimäärän välistä yhteyttä ei ole täysin osoitettu eri henkilöillä. Tämän vuoksi eri henkilöiden erilaisia kulutusmääriä ei voi arvioida tai vertailla keskenään suhteessa mitattuun PEth-arvoon. Tutkimuksen spesifisyys on hyvä (lähes 100 %) ja herkkyys on parempi (n. 94 -100 %) kuin S-CDT, E-MCV ja S-GT tutkimuksissa yksinään tai niiden kombinaatioissa. Vääriä positiivisia ei ole osoitettu.

Yhteyshenkilöt

Sairaalakemisti Katja Viitala p. 041 730 4070

Muutokset

*21.11.2018 tutkimus.