Vaasa, laboratorio-ohjekirja

S -Corynebacterium diphtheriae, vasta-aineet (1253 S -CodiAb )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

13.6.2017

Tekopaikka

HUSLAB/Immunoginen osasto, puh. (09)471 73220.

Yleistä

Corynebacterium diphteriae aiheuttaa ihmiselle katteisen (nekrotisoivan) nieluinfektion, kurkkumädän. Tämän jälkitauteina voi esiintyä toksiineista johtuvia sydän-, munuais- ja hermostomanifestaatioita. Kun halutaan selvittää potilaan suojaa difteriaa vastaan tai mahdollinen vasta-ainevälitteinen immunopuutos, määritetään potilaan seerumin vasta-aineet difteriatoksiinia kohtaan.

Indikaatiot

Immuniteetin mittaaminen ja rokotusvasteen tutkiminen vasta-aine-välitteistä immunopuutosta epäiltäessä tai haluttaessa tutkia potilaan suojaa difteriaa vastaan tai rokotustarvetta arvioitaessa.

Menetelmä

Entsyymi-immunologinen.

Tulos valmiina

Tutkimus tehdään kerran viikossa, 4-8 työpäivän kuluessa näytteen laboratorioon saapumisesta.

Näyteastia

4 ml seerumigeeliputki.

Näyte (minimi)

1 ml seerumia ennen tehosterokotetta ja 14-20 vrk jälkeen.

Näytteen säilytys

8 vrk jääkaapissa +5 °C.

Näytteen lähetys

Ma-to postilähetyksenä.

Viitearvot

yli 0.1 IU/ml (mittausalue 0-1 SPU/ml, korkeammat tulokset vastataan "yli 1 IU/ml")

Tulkinta

Suojaavaksi difteria-vasta-ainetasoksi katsotaan yli 0.1 IU/ml. Jos pitoisuus jää alle tämän arvon, suositellaan rokotusta, ellei ole rokotukselle vasta-aiheita. Immunopuutteen selvittämisessä verrataan vasta-ainetasoja parinäytteistä ennen difteriarokotusta ja sen jälkeen.

Yhteyshenkilöt

Fimlab Vaasa: Sairaalamikrobiologi Roosa Jämsén p. 041 730 3503, ylilääkäri Suvi-Sirkku Kaukoranta p. 041 730 3918.

Muutokset

*20.1.2016 Näyteputken muutos.
*15.6.2017 Yksikkömuutos