Vaasa, laboratorio-ohjekirja

S -Disopyramidi (1258 S -Disop )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

1.4.2009

Tekopaikka

Synlab Suomi oy/Ammattilaisneuvonta/020 734 1550.

Yleistä

Huippupitoisuus saavutetaan 0.5-3 tunnissa. Puolet lääkeaineesta erittyy muuttumattomana virtsaan ja puolet metaboloituu maksassa. Eliminaation puoliintumisaika on 6-8 tuntia, mutta munuaisten vajaatoiminnassa ja sydäninfaktin yhteydessä se voi pidentyä yli 40 tunnin.

Indikaatiot

Disopyramidihoidon seuranta.

Menetelmä

Massaspektrometrinen (LC-MS).

Tekotiheys

3 kertaa viikossa.

Tulos valmiina

Viikon sisällä.

Näyteastia

10 ml:n seerumiputki, ei geeliä (punainen korkki).

Näytteenotto

Näyte otetaan aamulla ennen seuraavaa lääkeannosta.

Näyte (minimi)

1 ml (0.5 ml) seerumia.

Näytteen säilytys

5 vrk jääkaapissa +5 °C, pitempiaikainen -20 °C.

Näytteen lähetys

Ma-pe huoneenlämmössä.

Viitearvot

Hoitoalue: 6-15 umol/l.

Tulkinta

Munuaisten vajaatoiminnassa disopyramidin eliminoituminen vähenee huomattavasti jo silloin, kun kreatiniinipuhdistuma laskee neljänneksen. Annostelussa otettava siis huomioon munuaisfunktio. Sydäninfarktin akuutissa vaiheessa plasmapitoisuudet muuttuvat jakaantumistilan muuttuessa. Sydämen vajaatoiminnassa eliminaatio hidastuu ja annostelussa on myös tämä otettava huomioon. Plasmaproteiineihin sitoutuminen on annoksesta riippuvaa ja saturoivaa.

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529

Muutokset

*1.4.2009 Menetelmä-,tekopaikka- yksikkö- ja viitearvomuutos