Vaasa, laboratorio-ohjekirja

Pt-EKG (12+V4R+V7+V8) (1271 Pt-EKG15 )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

16.9.2020

Tekopaikka

Fimlab Laboratoriopalvelut Oy Pohjanmaa, polikliininen näytteenotto ja aluelaboratoriot.

Yleistä

Tutkimusta käytetään aina epäiltäessä sepelvaltimotautikohtausta.

Indikaatiot

Tavallisten 12-kytentäisen ekg:n lisäksi potilaalta rekisteröidään posteriorisia thorax-kytkentöjä V7ja V8 joilla mahdollistetaan vasemman kammion takaseinämän infarktin diagnostisointi. Oikeanpuoleista prekordiaalikytkentää V4R käytetään oikean kammion infarktin diagnosoimiseksi.

Esivalmistelut

Lepo makuulla tai istuen 10 - 15 minuuttia ennen rekisteröintiä, jos mahdollista.

Tulkinta

Ekg-piirturi tulostaa rekisteröinnin kolmelle arkille: raajakytkennät, rintakytkennät sekä lisäkytkennät (V4R, V7, V8). EKG-rekisteröintilaiteen tulosteessa on käyrien lisäksi tietokoneohjelman laskemat johtumisajat, sähköisen akselin suunnat, syke ja analyysiehdotus. Tulos tallennetaan digitaalisena MUSE- järjestelmään joka näkyy potilaan sairauskertomuksessa.

Yhteyshenkilöt

Vastuuhoitaja Marita Voltti 041 730 5423