Vaasa, laboratorio-ohjekirja

Pt-EKG, pitkäaikaisrekisteröinti (24h) (1279 Pt-EKG-Pa )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

16.9.2020

Tekopaikka

Fimlab Laboratoriopalvelut Oy Pohjanmaan, Pietarsaaren laboratorio.

Lähete

Tarvitaan hoitoyksikön lähete. Lähetteeseen kirjattava potilaan lääkitys ja kysymyksenasettelu. Mikäli potilaalla on tahdistin, niin tarvitaan tiedot tahdistimen senhetkisestä käyttömuodosta ja ohjelmoiduista parametreistä.

Yleistä

Tutkimuksessa rekisteröidään 3-kanavaista EKG:tä koko tutkimuksen ajan. Koko rekisteröintiaika on jälkeenpäin tarkistettavissa.

Indikaatiot

Rytmihäiriödiagnostiikka ja rytmihäiriöiden hoidon tehon arviointi. Epäily rytmihäiriöistä muun muassa epäselvät huimaus-/tajunnanmenetyskohtaukset, muu epäily johtumishäiriöstä esimerkiksi lepo EKG:n perusteella, rintakipujen/hengenahdistuksen erotusdiagnostiikka ja sydänsairaalla rytmihäiriöriskin arviointi. Lisäksi esimerkiksi tahdistimen toiminnan arviointi.

Esivalmistelut

Potilaan motivointi ja opetus on tärkeää. Ilmaantuvan oireen tai löydöksen arvioinnissa on potilaan täyttämän oirepäiväkirjan merkitys olennainen.

Häiriötekijät

Fyysinen tai psyykkinen tila, joka estää kokeen suorittamisen. Jos potilas ei kykene huolehtimaan rekisteröintilaitteesta, ei rekisteröintiä voida tehdä muuta kuin valvotuissa sairaalaolosuhteissa.

Viitearvot

Viitearvot on iästä riippuvaisia ja siten selviä ehdottomia viitearvoja esimerkiksi yksittäisten kammiolisälyöntien määrälle ei ole. Lausunnossa arvioidaan löydöksiä suhteessa iänmukaisiin viitearvoihin.

Tulkinta

Keskeisiä arvion kannalta ovat onko löydös normaali vai onko sydänsairauteen viittaavia arytmioita, ennusteellisesti vaarallisia löydöksiä ja saako potilaan oireisto selityksensä rytmipoikkeamien kautta. Pyritään oirepäiväkirjan perusteella arvioimaan löytyykö arytmialle provosoivaa tekijää.

Lääkäri antaa lausunnon, joka aina pohjautuu rekisteröinnin kattavaan analyysiin. Vain poikkeustapauksessa hyväksytään analyysin pohjaksi laitteiston itsensä tulostama raportti.

Yhteyshenkilöt

Vastuuhoitaja Marita Voltti 041 730 5423